تصویب پایش طرح تفصیلی شهرداریهای مناطق4 ، 12، 20، 21 [SHAMSIDATE] 374بازدید

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانهای عضو ، مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف شهردار تهران تشکیل شد.

از مصوبات مهم این جلسه می توان به تصویب پایش طرح تفصیلی  شهرداریهای مناطق 4 ، 12 ، 20، 21 اشاره کرد.

     مهندس اشراقی در این خصوص اظهار داشت : منطقه چهار شهر تهران در گستره ای به وسعت 6150هکتار ، جمعیتی بیش از 855هزار نفر را در شمال شرق شهر در خود جای داده است ، گستره این منطقه متشکل از 2763 بلوک شهری  با میانگین وسعت قطعات مسکونی 279 متر مربع می باشد . وسعت انواع کاربری های خدماتی موجود بیش از 400هکتار که سهم کاربری فضای سبز قریب 264 هکتار (بدون احتساب پارک جنگلی لویزان که وسعت آن بیش از 926 هکتار است) می باشد . در فرآیند پایش ، وسعت پهنه حفاظت (G) 101 هکتار و سکونت (R) 15 هکتار افزایش ، وسعت پهنه مختلط (M) 109 هکتار و خدمات (S) 7 هکتار کاهش یافته است. منطقه 12 شهر تهران مرکز تاریخی و قدیمی شهر که محدوده حصار طهماسبی و بیش از سه چهارم تهران ناصری را در بر می گیرد . این منطقه با وسعتی قریب به 1602 هکتار،‌جمعیتی بیش از 240 هزار نفر را در خود جای داده است . گستره این منطقه متشکل از 1428 بلوک شهری و 46243 قطعه می باشد . وسعت انواع کاربری های خدماتی موجود در منطقه 131 هکتار است که سهم کاربری آموزش با بیش از 43 هکتار بیش از سایر کاربری هاست در فرآیند پایش، وسعت پهنه حفاظت (G) 28 هکتار و مختلط ( M ) 8 هکتار افزایش ، وسعت پهنه سکونت ( R) 7 هکتار و فعالیت (S) 29 هکتار کاهش یافته است . منطقه 20 شهر تهران ، در بردانده هسته تاریخی – مذهبی شهر ری در گستره ای به وسعت 2365 هکتار جمعیتی حدود 340هزار نفر در خود جای داده است . این منطقه دارای 1763 بلوک شهری و 45092 قطعه بوده و وسعت کاربری های خدماتی موجود 296 هکتار که سهم کاربری فضای سبز 146 هکتار می باشد . در فرآیند پایش، پهنه حفاظت ( G ) 92 هکتار و مختلط ( M) 22 هکتار افزایش ، پهنه سکونت (R) 24 هکتار و فعالیت ( S ) 90هکتار کاهش یافته است. منطقه 21 شهر تهران ، گستره ای به وسعت 5183 هکتار جمعیتی بالغ بر 163 هزار نفر را در خود جای داده است ، گستره این منطقه متشکل از 844 بلوک شهری است و انواع کاربری های خدماتی موجود بیش از 30 هکتار است که سهم کاربری فضای سبز بیش از سایر کاربری هاست . در فرآیند پایش ، پهنه فعالیت(S) 193 هکتار و مختلط ( M) 8 هکتار افزایش ، پهنه حفاظت (G) 47 هکتار و سکونت (R) 154 هکتار کاهش یافته است .

ایشان افزود : پایش طرح تفصیلی مناطق فوق که در جلسات متعدد کارگروه فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود  به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید که با تصویب این موارد ، پایش طرح تفصیلی مناطق شهری تهران به استثنای بخش هایی از منطقه 12 و طرح تفصیلی منطقه 22 که تدوین مجدد آن در دستور کار قرار دارد به اتمام رسید . در این جلسه مواردی در ارتباط با منطقه یک شهرداری تهران مورد رسیدگی قرار گرفت از جمله با پیشنهاد مشترک شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی کشور ،‌مصوبه سال 1391 مربوط به احداث بنای بلند مرتبه (35 طبقه) مسکونی و خدماتی واقع در خیابان عمار ، ملک  ویلای نمازی لغو گردید ، همچنین با احداث مجتمع تجاری و خدماتی در خیابان ازگل در زمینی به مساحت بیش از 15هزار متر مربع و واگذاری 70٪ مساحت ملک به سرانه فضای سبز منطقه موافقت گردید و با احداث  هتل نیز در خیابان سیزده چنار درکه در زمینی به وسعت هفت هزار متر مربع  موافقت به عمل آمد . در منطقه 11 شهرداری تهران و در خیابان اسکندری نیز با احداث پارک عمومی و فضای سبز در زمینی به وسعت 20هزار متر مربع که در زیر پهنه s222 واقع شده بود و همچنین در اراضی موسوم به انبار نفت نیز در زمینی به وسعت 64 هزار متر مربع با احداث پارک عمومی و فضای سبز که درزیر پهنه S222   واقع شده بود موافقت به عمل آمد، ضمناً در خصوص طرح موضعی اراضی قلمستان نیز در خیابان کارگر در زمینی به وسعت 31 هزار متر مربع مقرر شد حوزه معاونت شهرسازی معماری شهرداری تهران طی فراخوان از متخصصین ذیصلاح، مسابقه ای برگزار نماید و طرح یکپارچه ای با الگوی معماری ایرانی اسلامی و تقویت مراکز محله و ایجاد فضای شهری مطلوب و رعایت زیر پهنه های R122  و S123 ، ارائه نماید .

در ادامه جلسه با احداث مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی باغ‌ آفتاب در فاز 3 شهرک اکباتان در زمینی به مساحت حدود 40 هزار متر مربع با سطح اشغال حداکثر 10٪ و تراکم 30٪ و امکان استفاده جهت عموم موافقت گردید ضمناً به سایر پرونده های ارسالی از سوی مناطق رسیدگی و تصمیم مقتضی به عمل آمد .

print