مشاهده خبر

مفاد بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده سال 96 به مناطق ابلاغ شد/ اعطای کمک هزینه خدمات نظام مهندسی 1396/4/14 51بازدید

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از ابلاغ بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده سال 96 به مناطق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به نقل از سازمان نوسازی شهر تهران، عباداله فتح اللهی با اشاره به  مفاد مصوبات نخستين جلسه ستاد بازآفريني پايدار كلانشهر تهران به رياست شهردار محترم تهران (ابلاغي مورخ 28/2/95 )، اظهار داشت: بستة تشويقي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران در سيزدهمين جلسة كميتة خدمات و زير ساخت ستاد بازآفريني پايدار كلانشهر تهران مورخ 7/3/96  تكميل و مورد تأييد قرار گرفت و جهت اجرا به مناطق ابلاغ شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید بر این که حسن اجراي مصوبات بسته تشویقی ابلاغی سال 96 برعهدة شهرداران مناطق خواهد بود، تصریح کرد: اولویت ما در اجرای بسته تشویقی در سال جاری به صفر رساندن هزینه های نظام مهندسی برای متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده بود که خوشبختانه با توافقات صورت گرفته با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در بسته تشویقی نوسازی ابلاغ شده نحوه اعطای کمک هزینه خدمات مهندسی به متقاضیان نوسازی نیز تدوین و مشخص شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات بسته تشویقی ابلاغی سال 96، کلیه متقاضیان نوسازی تجمیعی با مساحت بیش از 100 متر مربع و انفرادی با مساحت بین 100 تا 300 متر مربع در بافت های فرسوده از کمک هزینه نظارت بهره مند خواهند شد.
به گفته ی وی متقاضیان نوسازی درصورت تجمیع بیش از سه پلاک و دستیابی به مساحت مناسب بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، علاوه بر هزینه های نظارت،  از کمک هزینه مکانیک خاک، فاز 2 و شناسنامه فنی و ملکی نیز برخوردار می گردند.
فتح اللهی افزود: متقاضیان تخریب و نوسازی پلاک هایی با مساحت بالاتر از 100 متر مربع در 35 محله از 149 محله دارای بافت فرسوده(واقع در جنوب محور انقلاب) با درصد نوسازی کمتر از 30 درصد، در صورتی که اقدام به تجمیع نمایند می توانند علاوه بر استفاده از کمک هزینه نظارت، از کمک هزینه مکانیک خاک، فاز 2 و شناسنامه فنی و ملکی نیز برخوردار شوند.
دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران عنوان کرد: به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی محلات ویژه و اولویت دار واقع در بافت های تاریخی منطقه 12 شهر تهران، علاوه بر شمول مشوق های موضوع مصوبات بسته تشویقی ابلاغ شده، تعیین و تخصیص سایر مشوق های تکمیلی، بر عهده کمیته تأمین خدمات و زیر ساخت ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران می باشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره خاطرنشان کرد: بستة تشويقي كالبدي ويژة محلات تختي، قيام و كوثر نیز پس از اخذ مصوبة كميتة ارتقاء كيفيت محيطي منطقة 12، در سيزدهمين جلسة كميتة خدمات و زير ساخت ستاد بازآفريني پايدار كلانشهر تهران در خرداد ماه مراحل نهایی تأييد خود را می گذراند.rating print بازگشت