مشاهده خبر

مدیر کل حریم شهر تهران از طرح جدید صیانت از عرصه حریم تهران خبر داد : 1396/3/21 119بازدید

با رویکرد استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت ها و با هدف ارتقاء سطح کیفی نظارت های مستمر بر حریم و اقدام مر قانون در برخورد با تخلفات ساخت و ساز در این محدوده ، پهنه بندی سه گانه در عرصه پهناورحریم شهر تهران صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران : دکتر حسین خانلری  مدیر کل حریم شهر تهران  در نشست کمیته صیانت از حریم  که با حضور معاون  شهرسازی و معماری سازمان بازرسی شهرداری تهران  ، شهرداران نواحی دارای حریم و جمعی از مدیران و کارشناسان اداره کل حریم برگزار شد گفت :   همواره سعی کرده ایم در راستای تدابیر شهردار تهران مسئولیت و تعهدات  خود را در قبال حفظ، ساماندهی و صیانت از  حریم شهر تهران به نحو شایسته انجام دهیم .
وی هم چنین از پهنه بندی جدید حریم 1310 کیلومتر مربعی حریم شهر تهران خبر داد و افزود : در راستای اجرای تدبیر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران  عرصه حریم به سه پهنه شمالی شامل مناطق (1و2و5و22) و شرقی مناطق (4و13و14 ) و پهنه جنوبی مناطق  ( 15و18و19 و20 ) تقسیم شد
دکتر خانلری  با اشاره بر اینکه برای این پهنه ها  ناظران عالی نیز معرفی شده است گفت : افزایش کشیک ها و  بازدید های روزانه و مستمر  با استفاده از پتانسیل اداره کل حریم می تواند در صیانت از حریم موثر واقع شود .
وی نظارت و کنترل بر ساخت و ساز های واقع در حریم مناطق پهنه جنوبی ، ارایه گزارش عملکرد مناطق در خصوص برخورد با  ساخت و سازهای غیر مجاز ،  نظارت و رصد مصوبات کارگروه حریم و کمیته فنی حریم و ارایه گزارش مرحله ای و نظارت دقیق بر اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده صد و دستورات قضایی  از جمله وظایف مهم ناظران پهنه های سه گانه حریم برشمرد.
وی در ادامه  افزود : جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و رعایت مر قانون را مد نظر قرارداده و در حفظ بیت المال از هیچ کوششی دریغ نکرده ایم و در مقابل متجاوزارن به حریم بیت المال ایستاده ایم که تشکیل پرونده های قضایی و اجرای آرای نشان از این موضوع دارد.
مدیر کل حریم شهر تهران  با اشاره به فعالیت های مناطق یازده گانه و شهرداران  نواحی دارای حریم تاکید کرد : توجه به سند فرادست و طرح های راهبردی  در حوزه  صیانت از حریم  و هم چنین هماهنگی با ارگانهای مربوطه همچون وزارت مسکن ، وزارت جهاد کشاورزی ، مراجع قضایی و نیرو های مسلح سبب شده است تا چالش ها در این بخش کاهش یابد .
خانلری با تاکید مجددا بر ساماندهی حریم گفت : شهرداران نواحی دارای حریم باید به گونه ای عمل کنندکه از بروز تخلف در حریم پیشگیری و با متخلفان برابر ضوابط و مقرارت برخورد کنند .
وی با اشاره بر تاکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر حفظ اراضی کشاورزی در حریم پایتخت گفت: در بحث توسعه کشاورزی ، فعالیت های گلخانه ای و استفاده از سازه سبک ، نگاه ها باید منطبق بر ضوابط و مقرارت و در جهت ساماندهی مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به  نامه  معاون دادستان تهران در صیانت از حریم شهر تهران و برخورد با هرگونه تخلفی ادامه داد :  بنا بر ابلاغ رییس دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال  در اراضی و منابع طبیعی استان تهران  می باید رسیدگی به ساخت و سازه ها ی غیر مجاز واقع در حریم در الویت فعالیت های ساماندهی و صیانت از حریم قرار گیرد  و از هیچ تخلفی چشم پوشی صورت نگیرد.
مدیر کل حریم شهر تهران ، شهرداران نواحی و عوامل حریم بان را بازوان مقتدر شهرداری در حفظ و حراست از حریم شهر تهران عنوان کرد و افزود : حسن  نظارت و اقتدار و مساوات در چگونگی برخورد با متخلفان موجب کاهش تخلفات خواهد شد و بر این اساس اجرای آرای محاکم قضایی باید بصورت مستمر به اجرا در آید.
در ادامه جلسه  مهندس اسدبیگی  رییس  اداره مهندسی و مرکز مانیتورینگ اداره کل حریم نیز با ارایه گزارشی از عملکرد نوروزی  اعلام کرد :در ایام  نوروز با تمهیدات در نظر گرفته شده و حضور فعال شهرداران نواحی و حریم بانان کمترین تخلف در حریم صورت گرفته که این نشان از  تلاش مدیران در این بخش دارد .
 این نشست  با اعلام نقطه نظرات شهرداران و ارایه گزارش  آنان در برخورد با تخلفات  به پایان رسید.   

rating print بازگشت