مشاهده خبر

مدیر کل حریم شهر تهران : 1395/10/18 198بازدید

دوره توجيهي ويژه شهرداران نواحي و مدیران   مناطق دارای حریم در منطقه7 بر گزار شد
دوره يک روزه توجيهي با هدف ارتقاء سطح آگاهي و دانش پيرامون مباحث  ضوابط ومقرارت شهرسازی  ويژه شهرداران نواحي و مديران مناطق دارای حریم   شهر  تهران  در منطقه 7 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهر سازی و معماری ،  دکتر حسین خانلری  مدیر کل حریم شهر تهران  با اشاره به اهمیت حریم و صیانت از آن گفت : در این دوره  مباحث حریم شناسی ،  مقرارت و ضوابط شهر سازی ، مباحث نظارتی و روش های برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز به حاضران در این  دوره ارایه شد.
وی افزود :  در این زمینه تبيين مفهوم حريم و انواع آن، قانون تاسيس  شورايعالي شهرسازي و  معماري ايران، قوانين مربوط به تعاريف محدوده و حريم شهر، نظارت بر گسترش شهر تهران، حفظ اراضي  زراعي و باغات، تعاريف مربوط به تقسيمات کشوري و تفکيک و افراز املاک، تبيين نقش و جايگاه کميسيون ماده پنج شهرداري، تبيين روش برآورد و تخصيص  بودجه اداره کل حريم براي پروژه هاي عمراني در حريم و آشنايي با پروژه هاي در دست اقدام اداره کل حریم و تبيين ضوابط و مقررات در رابطه با صدور مجوز در حريم و اختيارات واگذار شده به مناطق  بصورت خلاصه به شرکت کنندگان آموزش داده شد . 
مدیر کل حریم شهر تهران هم چنین گفت :   ، تبيين مفهوم طرح هاي جامع، تفصيلي، هادي و آشنايي با طرح هاي موضعي و موضوعي در دست اقدام اداره کل حريم  بصورت کارگاهی به  شهرداران ومدیران  ارایه شد.
 گفتنی است اين دوره توجيهي با حضور دکتر خانلري  مدير کل حريم معاونت شهرسازي و معماري، مهندس فصيح معاون فني و اجرايي اداره کل هماهنگي امور مناطق شهرداري تهران و مهندس شيروان بيگي  و دکتر سرور از اساتيد دانشگاه برگزار شد.

rating print بازگشت