برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی چراغ خانه با موضوع آسیب های اجتماعی
07/02/2017 09:47:17 ق.ظ


پنجمین کارگاه آموزشی چراغ خانه با موضوع آسیب¬های اجتماعی و به میزبانی بسیج معاونت شهرسازی و معماری و برگزار شد.
در پنجمین کارگاه آموزشی از سلسله نشستهای چراغ خانه، حاضرین با آسیب های اجتماعی ازجمله اعتیاد، دزدی، خیانت و راهکارهایی جهت تشکیل زندگی سالم و به دور از تنشهای ناشی از عدم خشنونت در برقراری آسیب های اجتماعی خصوصا در اوایل ازدواج و تشکیل خانواده آشنا شدند .
گفتنی است مباحث دو سویه، مشاوره هاي روان شناختي، برقراری ارتباط در خانواده  و بهره مندي از اساتيد مجرب دانشگاهي از نقاط قوت اين دوره های  آموزشي است .


print
rating
  نظرات