ورود به سایت .:. 03/23/2019 - شنبه 3 فروردين 1398
مشاهده مقالات

ملاقات مردمی مدیر کل کمیسیون های اجرایی ماده صد شهرداری تهران در شهریور ماه 1396


ملاقات مردمی مدیر کل کمیسیون های اجرایی ماده صد شهرداری تهران در شهریور ماه 1396

 در این جلسات تعداد 36 نفر از شهروندان با حضور در جلسه ملاقات مردمی نسبت به وضعیت پرونده ماده 100 خود مورد راهنمایی قرار گرفتند.print