برگزاری جلسه مشترک در خصوص ساماندهی و بهسازی خانه استاد لرزاده (خانه معمار)
1397/7/30 94بازدید


به منظور هماهنگی و نحوه اقدام در خصوص ساماندهی و بهسازی خانه استاد لرزاده و تبدیل آن به خانه معمار (خانه هنرمندان 2) بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران، جلسه مشترکی میان مدیران کل اداره برنامه ریزی و توسعه شهری، معماری و ساختمان، شهرسازی و طرح های شهری و شهردار محترم منطقه 12 (مدیر محترم بافت و بناهای تاریخی شهر تهران) تشکیل و پس از بحث و بررسی و ارائه  نقطه نظرات حاضرین در جلسه، مقرر گردید و موضوع مرمت و بهسازی خانه استاد لرزاده بر اساس بودجه مصوب و مطابق با ضوابط مداخله در بناهای تاریخی توسط مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران انجام پذیرد. همچنین نحوه بهره برداری و تشکیل هیات موئسس خانه معمار در دستور کار اداره کل معماری و ساختمان قرار گیرد.

rating print بازگشت
رنگ پس زمینه:
 
الگوی پس زمینه:
اعمال تغییرات CSS فقط از طریق مدیر سایت امکان پذیر می باشد