بند 2 مصوبه شماره 491 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 19-06-1390 1391/8/1 1337بازدید

بند 2 مصوبه شماره 491 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 19-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/317689                مورخ : 9-3-90                                  رديف : ‌‌‌488

محدوده مورد تصرف شرکت آب و فاضلاب ( فاقد سند)                                                               منطقه : 2

آدرس : ضلع جنوبی تقاطع بزرگراههای شهید همت و شیخ فضل الله نوری - بلوک 17D6 .

مساحت محدوده مورد تقاضا : حدود 12 هکتا ر                                   مساحت پس از اصلاحي : ...................

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شمالاً اتوبان شهید همت و شرقاً بزرگراه شیخ فضل الله نوری .

موضوع درخواست

 

شهرداری منطقه 2 طی نامه شماره 502/60/78927 مورخ 10-8-89 تقاضای شرکت آب و فاضلاب شهر تهران مبنی بر تغییر کاربری محدوده موصوف از پارک عمومی به تأسیسات و تجهیزات شهری را مطرح نموده است .

وضع موجود

محدوده موصوف در وضع موجود بصورت محصور بوده و بعنوان تصفیه خانه فاضلاب مورد بهره برداری قرار دارد.

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

محدوده فوق طبق طرح تفصیلی ( مصوبه بند 7 صورتجلسه 97 شورای طرح و بررسی مورخ 7-2-59 ) قسمتی از پارک پردیسان می باشد .

 

 

نظریه اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری

اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری طی گزارش مورخ 7-9-89 اعلام نموده :

- محدوده مورد نظر طبق طرح تفصیلی جدید در زیر پهنه G121 ( پارکهای جنگلی حفاظتی - تفرجی ، با ضوابط
 ساخت و ساز با حداقل بنا و سطح اشغال و صرفاً با طرحهای مصوب مجاز ) واقع گردیده است .

- طبق نامه شماره 502/60/20606 مورخ 3-3-89 شهرداری منطقه 2 محدوده مذکور با طرح 7000/975 االف و حریم قنات و مسیل برخورد دارد .

- تقاضای شرکت فاضلاب صرفاً درحد چهار دیواری موجود بدون هر گونه توسعه و به عبارتی تثبیت وضع موجود می باشد .

- طی مبحث 10-2 سند اصلی طرح جامع ( تآمین آب مورد نیاز و توسعه و تجهیز شبکه و تأسیسات آب و فاضلاب تهران ) از راهبردهای توسعه شهر ( بالاخص بند های 3-2-10 و 4-2-10 ) تأکید بر تکمیل شبکه های جمع آوری فاضلاب و احداث تصفیه خانه های مورد نیاز در محلهای مناسب گردیده است .

 

 

 

 

توضيحات تكميلي

 

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی نامه شماره 80/89/916480
 مورخ 9-9-89 خواستار طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج شده است .

موضوع در جلسه مورخ 13-10-89 کمیسیون مطرح و براساس مصوبه بند یک صورتجلسه شماره 483 کمیسیون ماده پنج ، مقرر گردید میزان اراضی مورد نیاز جهت مورد تقاضا توسط شرکت آبفا مورد بررسی قرار گیرد و در خصوص تدقیق محدوده املاک دولتی مراتب از سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران استعلام گردد .

- مدیر عامل محترم شرکت فاضلاب تهران طی نامه شماره 100/2419/ص مورخ 28-3-90 اعلام نموده که مساحت مورد نیاز جهت احداث مدولهای جدید تصفیه خانه بدون در نظر گرفتن فضای سبز 9 هکتار می باشد .

- معاون محترم شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران طی نامه شماره 95/733 - 1000 مورخ 29-1-90 ضمن اشاره به نامه شماره 926/1357 مورخ 16-1-90 معاونت املاک و حقوقی اداره مربوطه اعلام نموده :

بخشی از محدوده تصفیه خانه شهرک قدس جزء قطعات الف و ب طرشت و بخشی نیز جزء اراضی خوردین ( پلاک 74 اصلی ) است که همگی در مالکیت و متعلق به اداره مذکور می باشد .   

مصوبه کمیسیون

موضوع در جلسه مورخ 17-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و با تغییر کاربری پارک عمومی به تأسیسات و تجهیزات شهری ( صرفاً جهت تصفیه خانه فاضلاب ) موافقت گردید .print