بند 1 مصوبه شماره 491 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 19-06-1390 1391/8/1 2274بازدید

بند 1 مصوبه شماره 491 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 19-06-1390

" ارائه گزارش در خصوص خط محدوده طرح تفصیلی جدید شهر تهران"

اسناد طرح تفصیلی جدید تهران در مقیاس 1:2000 بر مبنای راهبردهای طرح ساختاری ، راهبردی (جامع) تهران - مصوب آذر ماه 1386 شورایعالی شهرسازی و معماری - و در چارچوب مصوبه 454-4-9-87 کمیسیون ماده پنج و تاییدیه شورای اسلامی شهر تهران (مصوبه اسفند ماه 1389) تنظیم و طی نامه شماره 80/89/1328044 مورخ 24-12-89 به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال و حسب بررسی های کارشناسی در کارگروه فنی ، موضوع تعیین محدوده شهر در جلسه مورخ 17-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و با عنایت به اینکه محدوده شهر تهران که در فرایند تدوین طرح تفصیلی تهران ، بر اساس نقشه های 1:2000 تدقیق شده ، پس از هماهنگی های لازم ، برای کنترل نهایی ، اصلاح گردید و نقشه های نهایی شده در آلبومی با 135 برگ نقشه 1:2000 تهیه و براین اساس محدوده شهر در طرح تفصیلی جدید 648 کیلومتر مربع ، با مختصات زیر تعیین گردید :


در شمال ؛
 از منتهی الیه شرق به غرب، در امتداد محور بزرگراه شهید بابایی ، از تقاطع این محور با بزرگراه شهید یاسینی ، تا تقاطع شرقی محدوده عباسیه ، از تقاطع عباسیه و بابایی به سمت شمال تا نقطه شمال غربی انبار نفت روی جاده شادآباد و از آنجا تا محدوده شرقی به سمت شمال و در ادامه از حدود سوهانک در حدود ارتفاعات 1800 متر تا دره حصارک  ، و از دره حصارک در حدود ارتفاعات 1600 متر تا مسیل کن و سپس در حدود ارتفاعات 1400 متر از مسیل کن تا منتهی الیه شمال غربی شهر ( انتهای محدوده 25 ساله شهر در طرح جامع اول ) و نقطه تلاقی شمال شرقی محدوده کمربند سبز حائل حریم شهر گرمدره و محدوده شهر تهران .


در غرب ؛
 کمربند سبز حائل بین حریم شهر گرمدره و محدوده شهر تهران که گستره ای میان محدوده موجود شهر ( ملاک عمل کنونی ) و محدوده 25 ساله طرح جامع اول تهران است . این محدوده ، که در حریم شهر گرمدره قرار دارد ، به عنوان فضای سبز مشترک ( کمربند سبز ) بین شهر تهران و گرمدره ایجاد می شود .


در جنوب
؛ از غرب به شرق ،در امتداد بزرگراه فتح ، تا بزرگراه آزادگان و امتداد این بزرگراه تا لبه شرقی بازار آهن مکان ( در غرب کوی سیزده آبان ) و سپس منطبق بر حد نهایی ساخت و ساز ها که با توجه به برداشت های میدانی و عکس های ماهواره ای تدقیق گردیده ، تا بزرگراه شهید آوینی ( کمربند شهرری ) و در امتداد این بزرگراه تا مرز ملاک عمل کنونی و ادامه آن تا کانال سرخه حصار .


در شرق
؛ از شمال به جنوب در امتداد جاده دماوند ،بزرگراه شهید یاسینی و در امتداد آن از حد شرقی پارک سرخه حصار بر لبه جنوبی این پارک تا بزرگراه شهید شوشتری ( در دست اجرا) ، شرق شهرک امیرالمومنین ( نیروی زمینی ) ، و شرق شهرک قصر فیروز (1)و (2) و شرق شهرک والفجر و در امتداد محور کمکی بسیج تا آزادراه امام رضا (ع) منطبق و از آزاد راه امام رضا ( ع) نیز در امتداد بزرگراه دولت آباد تا کانال سرخه حصار و امتداد این کانال تا مرز ملاک عمل کنونی در منتهی الیه جنوب شرقی شهر تهران .

تبصره (1) : شهرداری تهران مکلف است ، به منظور هدایت و کنترل تحولات کالبدی کانون های منفصل شهر تهران ، (محله مسگر آباد ، شهرک دانش ، قیام دشت و ....) ضمن تهیه طرح برای این کانون ها ، نسبت به نشانه گذاری محدوده ی این کانون ها ، و همچنین انجام مطالعات برای شناسایی ، تدقیق و تعیین تکلیف سایر محدوده ها ، تا پایان نخستین سال اجرای طرح تفصیلی ، اقدام نماید .

 تبصره (2) : شهرداری تهران مجاز است ، قطعاتی را که کمتر از دو هزار متر مربع وسعت داشته و بخشی ا زآن در محدوده شهر قرار دارد، بر اساس ساز و کار اجرای طرح تفصیلی ، در محدوده شهر قلمداد نموده و بر اساس ضوابط پهنه مربوطه ، اقدام نماید . بدیهی است در خلال بازبینی طرح تفصیلی تهران ، مرز محدوده شهر بر اساس این مصادیق ، در سال اول اجرای طرح تفصیلی تدقیق می گردد .

تبصره (3) : محدوده مثلثی شکل بین خیابان تلو در غرب ، بزرگراه شهید بابابی در شمال و ادامه خیابان دماوند و بزرگراه شهید یاسینی در شرق با پهنه سبز و حفاظت و خدمات دروازه ای موردتایید قرار گرفت .

مصوبه کمیسیون : موضوع در جلسه مورخ 17-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و کلیات آن با رعایت حریم پارک ملی سرخه حصار و خجیر و به شرط عدم تداخل با محدوه های مذکور به تصویب رسید و مقرر شد پس از بازدید اعضای کمیسیون از دو محدوده پارک جنگلی موجود و محدوده موضوع تبصره (3) مساحت دقیق محدوده شهر تعیین و پس از تصویب نهایی در کمیسیون ماده پنج مراتب به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت تعیین تکلیف نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منعکس گردد .print