بند 13 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24 1373بازدید

بند 13 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/1282939                مورخ : 16-12-89                               رديف : 554 

پلاک ثبتی : 125/7647/249 و 125/7644/248 و 125/7647/250                             منطقه : 5

آدرس : خیابان آیت الله کاشانی - نبش خیابان بهنام - حدفاصل خیابانهای دوم و سوم - بلوک 17E3 .

مساحت طبق سند : 937 مترمربع                          مساحت پس از اصلاحي : 439.40 مترمربع  

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : غرباً 20 متری و شمالاً 10 متری

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

املاک فوق طبق طرح تفصیلی دارای کاربری فضای سبز ( مصوبه بند 7 صورتجلسه 173 کمیسیون ماده پنج مورخ 3-12-69 ) می باشد .

 

نظریه اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری

اداره کل شهرسازی و طرح های شهری طی گزارش مورخ 3-8-89 اعلام نموده : 

- املاک موصوف طبق طرح تفصیلی جدید در زیرپهنه R121 ( مسکونی با تراکم متوسط ) واقع که بصورت فضای سبز تثبیت گردیده است .

- معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5 طی نامه مورخ 24-9-88 درخصوص قطعات فضای سبز ( لچکی های ضلع شرق خیابان بهنام ) اعلام نموده که جانمایی کاربریهایی که در حوزه نفوذ محله از جمله نانوایی ، سوپر مارکت و امثال آنها
می باشد بلامانع ولی جانمایی کاربریهای جاذب سفر فرامحله ای مورد تأیید نمی باشد .     

وضع موجود

املاک فوق در وضع موجود بصورت یک قطعه زمین بایر محصور می باشد .

 

 

موضوع درخواست

شهرداری منطقه 5 طی نامه شماره 505/113802 مورخ 27-11-89 تقاضای تغییر کاربری املاک موصوف از فضای سبز به تجاری - اداری و احداث بنا به شرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیرزمینهای اول الی چهارم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 100% مساحت پس از اصلاحی .

- همکف جهت استفاده 6 واحد تجاری ( 353.33 مترمربع ) و مشاعات در سطح اشغال 89% مساحت پس از اصلاحی .

- طبقات اول الی پنجم جهت استفاده هر طبقه 2 واحد اداری و مشاعات در سطح اشغال 57% مساحت پس از اصلاحی .

* کلیه سطوح اشغال براساس مساحت پس از اصلاحی ( 439.40 مترمربع ) محاسبه گردیده است .

توضيحات تكميلي

 

 قائم مقام معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی نامه شماره 80/89/792313 مورخ 5-8-89 خواستار طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج شده است .

نظریه کارگروه فنی

موضوع در جلسه مورخ 14-4-1390 کارگروه فنی مطرح و با مورد درخواست موافقت به عمل نیامد . (منفی)

 

مصوبه کمیسیون

موضوع در جلسه مورخ 3-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و مقرر گردید اضافه مساحت های موجود در امتداد محور به میزان 7 قطعه که همگی زیر حد نصاب تفکیک می باشد به خدمات پشتیبان سکونت  با حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف 80 % و در طبقه اول 60% ( حداکثر در 2 طبقه ) اختصاص یابد .  print