بند 12 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24 1437بازدید

بند 12 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/1180597               مورخ : 19-11-89                         رديف : 514

پلاک ثبتی : 74/27693/3 و 74/27692/4                                                                               منطقه : 2

آدرس : میدان صنعت - خیابان شهید فرحزادی - بلوک 17B5 .

مساحت طبق سند : 9947 متر مربع                        مساحت پس از اصلاحي : 9210.24 متر مربع

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : شرقاً 24 متری و غرباً 35 متری و کندرو نوار فضای سبز .

موضوع درخواست

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی مرقومه مورخ 12-4-90 در هامش نامه شماره 90/3723 مورخ 8-4-90 مدیرعامل شرکت ثامن سازه عرش ، تقاضای اصلاح مصوبه بند 2 صورتجلسه 487 کمیسیون ماده پنج ( حذف شرط تأمین 50% پارکینگ مازاد ) را مطرح نموده است .

وضع موجود

قسمت اعظم املاک فوق دروضع موجود بصورت زمین بایر بوده که بوسیله فنس محصور شده است . بخشی از نوار شمالی بصورت تپه ماهور مشجر با ارتفاع حدود 25 متر می باشد . همچنین قسمت شرق ملک ( بر خیابان سیف ) با قسمت غربی آن حدود 15 متر اختلاف ارتفاع دارد. 

 

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

املاک موصوف طبق طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری می باشد . که براساس مصوبه بند 2 صورتجلسه 487 کمیسیون ماده پنج مورخ 12-2-90 با کلیات طرح پروژه ارائه شده با رویکرد تجاری ، اداری ،  فرهنگی ، تفریحی موافقت بعمل آمد و مقرر گردید : 

1- زیرزمینها جهت تأمین پارکینگهای مورد نیاز و 50 % پارکینگ مازاد .

2- سطح اشغال در طبقات همکف ، اول ، دوم 60 % و طبقات بالاتر 50 % ( حداکثر تا 20 طبقه ) .

3- هنگام صدور پروانه ساختمانی ارائه نظر کمیسیون ماده 7 الزامی است .

4- تأمین فضای تفریحی و فرهنگی و رستوران در دو طبقه و تعداد واحدهای تجاری نصف شو د .

 

 

نظریه اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری

اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری طی گزارش مورخ 8-8-89 اعلام نموده :

- پلاک فوق در نقشه های پهنه بندی جدید در زیر پهنه S124 ( محورها و گستره های تجاری ، اداری و خدمات عملکرد در مقیاس ناحیه ای و محله ای ) با ضوابط حداکثر تراکم ساختمانی 230% در 4 طبقه و حداکثر سطح اشغال 80% در همکف و 50% در طبقات فوقانی میباشد .

- شهرداری منطقه 2 طی نامه شماره 502/60/74882 مورخ 28-7-89 اعلام نموده :

صورتجلسه شورای برنامه ریزی منطقه ، تهیه گزارش توجیهی و استعلام از زمین شهری در زمان انجام مراحل صدور
 پروانه ساختمانی ضمن رعایت مفاد بند 2 توافقنامه شماره 502/10/21665 مورخ 5-3-89 فی مابین معاونت امور مناطق شهرداری تهران و تعاونی اعتباری ثامن الائمه صورت خواهد پذیرفت .

- پلاکهای فوق دارای دستور نقشه به شماره های 287004189مورخ 28-2-87 و 287030275 مورخ 20-12-87 با قید کاربری تجاری و تراکم 240% میباشد . 

 

توضيحات تكميلي

 

مدیرعامل محترم شرکت ثامن سازه عرش طی نامه شماره 90/3723 مورخ 8-4-90 اعلام نموده ؛ باتوجه به اینکه تأمین 50% پارکینگ مازاد در پروژه مذکور مستلزم گودبرداری حدود 12 طبقه با سطح اشغال 80% بوده که این امر از نظر سازه نگهبان ، نفوذ آب ، هوارسانی به پارکینگها و مسیر طولانی دسترسی غیرقابل اجراست ، خواستار طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده پنج به منظور حذف شرط مذکور شده است .    

مصوبه کمیسیون

موضوع در جلسه مورخ 3-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و مقرر گردید تا سقف 2000 واحد پارکینگ
( اختصاصی و عمومی ) ضمن بلامانع بودن افزایش سطح اشغال زیرزمین های 2 و پایین تر تا 100% موافقت به عمل آمد .
print