بند 10 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/24 2954بازدید

بند 10 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/231018                                مورخ : 4-3-90                      رديف : 561

پلاک ثبتی : 41 و 3410/7                                                                              منطقه : 6

آدرس : خیابان استاد شهید نجات اللهی - خیابان اراک - نبش کوچه مهر - بلوک 23B3 .

مساحت محدوده مورد نظر : 2061.88 متر مربع         مساحت پس از  اصلاحي : 1983.81 متر مربع

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : جنوباً 20متری و غرباً 10 متری

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

ملک فوق طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می باشد .

 

کاربری طبق طرح تفصیلی جدید

بر اساس طرح تفصیلی جدید ملک موصوف در زیر پهنه M114 ( گستره های مختلط تجاری ، اداری  و خدمات با مسکونی ) با حداکثر تراکم ساختمانی 200% در 4 طبقه و سطح اشغال 50% واقع گردیده است .

وضع موجود

ملک فوق در وضع موجود بصورت محصور بوده که مستحدثات موجود در آن یک ساختمان 3 طبقه  نیمه مخروبه  در شمال ملک و یک ساختمان 2 طبقه در ضلع شرقی و جنوبی می باشد .

 

 

 

موضوع درخواست

شهرداری منطقه 6 طی نامه شماره 506/9332 مورخ 1-3-90 تقاضای تغییر کاربری ملک موصوف از مسکونی به
تجاری - اداری و احداث بنا به شرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیرزمینهای سوم الی پنجم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 100% .

- زیرزمین دوم جهت استفاده ورزشی ( 400 متر مربع ) و سالن اجتماعات ( 700 متر مربع ) و پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 100% .

- زیرزمین اول جهت استفاده ورزشی ( 400 متر مربع ) و سالن اجتماعات (700 متر مربع ) و پارکینگ و سالن غذا خوری در سطح اشغال 80 % .

- همکف جهت استفاده تجاری( صرفاً شعبه بانک به مساحت 410 متر مربع ) و ورودی و خدمات و مشاعات در سطح اشغال 70% .

- طبقات اول الی پانزدهم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 50% .

 

توضيحات تكميلي

 ملک فوق متعلق به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران می باشد .

در نقشه های طرح تفصیلی جدید که توسط اداره کل شهرسازی و طرح های شهری اخیراً در کارگروه فنی کمیسیون مطرح گردیده ملک موصوف در زیر پهنه M113 (پهنه مختلط اداری ، تجاری و خدمات با مسکونی در مقیاس ناحیه ای و
محله ای ) با حداکثر تراکم ساختمانی 280% در 5 طبقه و سطح اشغال 80% در همکف و 50% در طبقات بالاتر واقع
گردیده است . 

 

نظریه کارگروه فنی

موضوع در جلسه مورخ 14-4-1390 کارگروه فنی مطرح و با مورد تقاضا به شرح ذیل موافقت گردید :

1-زیرزمینها جهت استفاده پارکینگ و مشاعات .

2- همکف جهت استفاده تجاری ( صرفاً شعبه بانک به مساحت 410 مترمربع ) در سطح اشغال حداکثر 80% .

3- طبقات اول الی چهارم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال حداکثر 60% .

4- تأمین کلیه پارکینگ های مورد نیاز الزامی است . 

مصوبه کمیسیون

موضوع درجلسه مورخ 3-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و با مورد تقاضا با حداکثر 10 طبقه با حداکثر سطح اشغال 50% در همکف ( جهت استفاده تجاری - صرفا" شعبه بانک ) و طبقات اول الی نهم ( جهت استفاده اداری ) مشروط به تامین کلیه پارکینگ های مورد نیاز موافقت به عمل آمد . ضمنا" احداث زیرزمین ها جهت تامین پارکینگ ها و مشاعات با سطح اشغال 100% بلامانع است . 
print