بند 8 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390 1391/7/16 1322بازدید

بند 8 مصوبه شماره 490 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 02-06-1390

 

 

مشخصات ملك

شماره پرونده : 114/221273                              مورخ : 2-3-90                رديف : 562 

پلاک ثبتی : 9 و 17 و 3479/42                                                                     منطقه : 6

آدرس : خیابان طالقانی - تقاطع خیابان شهید قره نی - بلوک 23B3

مساحت  محدوده مورد نظر : 6378.30 متر مربع               مساحت پس از اصلاحي :-------------

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : جنوبا" 30 متری - غربا" 26 متری - شرقا" 20 متری 

 

كاربري مصوب

( ملاك عمل )

براساس مصوبه بند 4 صورتجلسه 452 کمیسیون ماده پنج مورخ 22-7-87  با احداث مجتمع جهانگردی - پذیرائی ( هتل ) در ملک موصوف به شرح ذیل موافقت بعمل آمد:

- زیرزمینهای دوم الی ششم جهت استفاده پارکینگ در سطح اشغال 100% .

- زیرزمین اول جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 80% .

- طبقات همکف الی چهارم جهت استفاده لابی، ورودی ، ورزشی ، سالن پذیرائی و اجتماعات در سطح اشغال 60% .

- طبقات پنجم الی بیستم جهت استفاده اقامتی در سطح اشغال 30% . 

کاربری طبق طرح تفصیلی جدید

براساس طرح تفصیلی جدید ملک فوق در زیر پهنه S122 ( محورها و گستره های تجاری ، اداری و خدمات مقیاس فرامنطقه ای ) با ضوابط حداکثر تراکم ساختمانی 440% در 9 طبقه و سطح اشغال 2 طبقه 80% و طبقات فوقانی 40% واقع گردیده است .

وضع موجود

املاک ثبتی 42 و 3479/17 جهت استفاده ساختمان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران و پلاک ثبتی 3479/9 نیز جهت استفاده ساختمانهای اداری شهرداری مورد بهره برداری قرار دارد.

 

 

موضوع درخواست

شهرداری منطقه 6 طی نامه شماره 506/8018 مورخ 26-2-90 تقاضای تغییرکاربری ملک موصوف از مجتمع
جهانگردی - پذیرائی ( هتل ) به مجتمع تجاری - اداری و احداث بنا به شرح ذیل را مطرح نموده است :

- زیرزمینهای دوم الی ششم جهت استفاده پارکینگ و مشاعات در سطح اشغال 100% .

- زیرزمین اول جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 80% .

- همکف جهت استفاده تجاری و مشاعات در سطح اشغال 60% .

- طبقات اول الی چهارم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 60% .

- طبقات پنجم الی بیستم جهت استفاده اداری و مشاعات در سطح اشغال 30% .

 

 

توضیحات تکمیلی

موضوع در جلسه مورخ 14-4-1390 کارگروه فنی مطرح و مقرر گردید :

1- زیرزمینها جهت استفاده پارکینگ و مشاعات . 2- همکف جهت استفاده تجاری ( به صورت یک شعبه بانک )

3- تراکم ساختمانی 650% .                            4- تعداد طبقات 15 طبقه .

5- بن بست واقع در شمال ملک به صورت گذر بن باز با عرض 12 متر تعریض از جنوب لحاظ گردد .

6- توده گذاری پروژه در میان ملک طراحی و طرح توجیهی پروژه به کمیته فنی ارائه گردد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

- درحال حاضر شهرداری منطقه 6 طی نامه شماره 506/18602 مورخ 20-4-90 طرح توجیهی پروژه مذکور را بشرح ذیل ارائه نموده است :

طبقات

سطح اشغال

تراکم

متراژ

ارتفاع

کاربری

متراژمفید

توضیحات

زیرزمین 2 - تا 5

100

_

24152

12

پارکینگ و تاسیسات

_

تامین 570 واحد پارکینگ

زیرزمین 1 -

80

_

5102

3

پارکینگ و تاسیسات

_

تامین 128 واحد پارکینگ

همکف

80

80

5102

4.5

لابی و تجاری و دسترسی

3316

100پارکینگ مورد نیاز

اول

 

80

80

5102

3

اداری

4081

81 پارکینگ مورد نیاز

دوم تا چهاردهم

38

494

31507

39

اداری

25446

509پارکینگ مورد نیاز

 

جمع

 

654

41711

46.5 متر از روی زمین

 

29527 مترمربع مفید اداری و 3316 مترمربع مفید تجاری

690 پارکینگ مورد نیاز تامین 698 پارکینگ

نظریه کارگروه فنی

 

موضوع در جلسه مورخ 21-4-90 کارگروه فنی مطرح و با مورد تقاضا ضمن کسر سطح اشغال از
80% به60% در طبقات همکف و اول و کسر سطح اشغال در طبقات از 38% به 30% حداکثر ارتفاع
19 طبقه موافقت بعمل آمد .

 

 

 

مصوبه کمیسیون

موضوع در جلسه مورخ 3-5-90 کمیسیون ماده پنج مطرح و با مورد تقاضا به شرح ذیل موافقت گردید :

1- زیرزمین ها جهت استفاده پارکینگ .

2 - همکف جهت استفاده تجاری در سطح اشغال 80% .

3 - طبقه اول به صورت اداری در سطح اشغال 60% .

4 - طبقات دوم الی 17 به صورت اداری در سطح اشغال 50% .

5 - طبقات 18 و 19 به صورت کاربری های فرهنگی و اجتماعی در سطح اشغال 50% .

6 - بن بست واقع در شمال ملک به صورت گذر با بن باز با عرض 12 متر تعریض از جنوب لحاظ گردد.
print