بند 5 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05 1391/4/26 1194بازدید

بند 5 مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده پنج شهر تهران - تاریخ ابلاغ : 1391/04/05

 مشخصات
ملک
 :

شماره پرونده : 114/1164953                 مورخ :  90/10/21                      رديف :  598

پلاک ثبتی : 6933/12662                                                                  منطقه : 6

آدرس : خیابان ولیعصر - بن بست نعمتی - پلاک 5 - بلوک 18D2

مساحت طبق سند : 363 مترمربع                                          مساحت پس از اصلاحي :----------

عرض گذرهاي دسترسي به ملك : جنوبا" 9 متری وضع موجود
کاربری طبق طرح تفصیلی جدید : بر اساس نقشه های طرح تفصیلی جدید ملک موصوف در زیرپهنه M113 (محورهای مختلط زیر منطقه ای ) با حداکثر تراکم ساختمانی 280% در 5 طبقه - و حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف 80% و طبقات بالاتر 50% و حداقل ضریب سکونت 70% واقع می باشد . ضمناً براساس طرح تفصیلی قبلی ، کاربری ملک فوق مسکونی بوده است .
وضع موجود : ملک موصوف در وضع موجود یک ساختمان دو طبقه قدیمی می باشد که بصورت مؤسسه آموزشی از آن
بهره برداری می شود . همچنین ملک فوق با مجاورین شرقی ( خیابان گاندی ) حدود 16 متر اختلاف ارتفاع دارد .
موضوع
 درخواست :

شهرداری منطقه 6 طی نامه شماره 506/67780 مورخ 89/12/3 تقاضای مالکین مبنی براحداث 8 طبقه مسکونی در ملک موصوف ( با توجه به شرایط خاص توپوگرافی محل از نظر موقعیت مجاورین شمالی و شرقی که در ارتفاع بالاتری قرار دارند ) را مطرح نموده است .
توضیحات
 تکمیلی :

لازم به ذکر است که کلیه املاک واقع در بن بست 9 متری نعمتی به لحاظ پهنه بندی در زیرپهنه S122 واقع که احداث بنا در آنها با تراکم ساختمانی 440% و با سطح اشغال 80% در طبقات همکف و اول و 40% در طبقات فوقانی و حداکثر تا ارتفاع 9 طبقه مجاز است . 

موضوع قبلا در جلسه مورخ 90/10/5 کمیسیون مطرح و براساس مصوبه بند 6 صورتجلسه 499 کمیسیون ماده پنج با مورد تقاضا بصورت 5 طبقه مسکونی موافقت بعمل آمد .

در حال حاضر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستار طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده پنج شده است .
مصوبه
 کمیسیون :

موضوع در جلسه مورخ 91/3/8 کمیسیون ماده پنج مطرح و با مورد تقاضا به صورت مسکونی با رعایت حداکثر تراکم ساختمانی 440% موافقت به عمل آمد.

print