ابلاغ طرح تفصیلی یکپارچه جدید شهر تهران - شماره ابلاغ : 10/3606 - تاریخ ابلاغ : 1391/01/05 1391/4/5 2633بازدید

بسمه تعالی
معاونان محترم                                                                                                                                                   تاریخ : 91/1/5
مشاوران محترم                                                                                                                                              شماره : 10/3606
شهرداران محترم مناطق بیست و دوگانه
مدیران کل محترم ستادی
مدیران عامل محترم سازمانها و شرکتهای تابعه

سلام علیکم


    حال که با انجام فرایندهای کارشناسی - مدیریتی فشرده و مستمری که با سلسله ای از هماهنگی ها و تصمیمات بخشی و فرابخشی مابین دستگاه های ذیصلاح و دست اندر کار دولت ، شورای اسلامی شهر تهران و مجموعه شهرداری تهران صورت پذیرفت ، امر تهیه و تطبیق اسناد طرح تفصیلی یکپارچه جدید شهر تهران در قالب نقشه های 1/2000 و مجموعه ضوابط و مقررات آن با سند طرح جامع و نقشه های 1/10000 به سرانجام رسیده ، ضروری است کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای تابعه شهرداری تهران بر اساس طرح مذکور اقدام نموده و آن را سر لوحه و محور برنامه ها و اقدامات اجرایی خود قرار دهند .
ویژگی راهبردی - ساختاری اسناد توسعه شهری جدید شهر تهران (طرح جامع و تفصیلی) از یک طرف نیازمند راهبری ، پایش و کنترل مستمر ، و از طرف دیگر ماهیت سیال و منعطف طرح های مذکور در کنار کالبد زنده شهر و مسائل مبتلا به آن نیازمند بررسی و ارزیابی بازخوردهای ناشی از اجرای آن است ، که تلاش مضاعف و پیوسته ای را به منظور تدقیق ، اصلاح و تکمیل طرح ، طلب می نماید این مهم توسط معاونت محترم شهرسازی و معماری با همکاری سایر واحدهای تابعه در طول یک سال اول اجرای طرح تفصیلی جدید ، صورت خواهد گرفت .
به منظور عملیاتی شدن طرح تفصیلی جدید ، معاونت شهرسازی و معماری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به اعمال اسناد طرح به صورت هوشمند در سامانه یکپارچه شهرسازی و سامانه طرح تفصیلی با هدف بهره برداری در کلیه فرایندها و اقدامات شهرسازی به صورت مکانیزه اقدام نموده اند که از ابتدای سال 1391 هر گونه اقدامی صرفا" در این چارچوب صورت می پذیرد .
لذا پیرو ابلاغیه طرح راهبردی - ساختاری جامع جدید شهر تهران به شماره 8710/8717803 مورخ 1387/2/30 و با توجه به تصویب کلیات طرح تفصیلی طی مصوبه 454 مورخ 87/9/4 کمیسیون ماده پنج و با عنایت به تصویب نهایی طرح تفصیلی جدید شهر تهران و ضوابط مقررات آن در جلسات مورخ 1390/12/15 و 1390/12/22 کمیسیون ماده پنج شهر تهران ، بدینوسیله طرح تفصیلی جدید شهر تهران به صورت سیستمی ، جهت اجرا ابلاغ می گردد .
ضمنا" اسناد و مدارک طرح ، حسب مورد متعاقبا" توسط دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد گردید .                             محمد باقر قالیباف


print