در جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران صورت گرفت: تصمیم گیری در خصوص سند راهبردی ارتقای کیفی میادین و محورهای شهر تهران 1398/6/9 67بازدید

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست دکتر حناچی شهردار تهران و با حضور اعضاء، مهندس هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شـــهر تهران ، مهندس گلپایگانی معاونت شهرسازی و معماری  و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج  با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص سند راهبردی ارتقای کیفی میادین و محورهای شهر تهران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مهندس اشراقی در خصوص این جلسه گفت: میدان ها و خیابان های شهر، بخش وسیعی از فضاهای عمومی و باز شهری را تشکیل می دهند که سرزندگی و حیات شهر در آن ها جریان داشته و قسمت عمده ای از داد و ستد فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهر در آنها اتفاق می افتد .
وی تصریح کرد :  بر این اساس  با توجه به ناهمگونی پهنه بندی  و فقدان ضوابط هماهنگ در پیرامون میادین به همراه اغتشاش عملکردی ، تدوین سندی یکپارچه با رویکرد ساماندهی و ارتقای کیفی میادین و محورهای شهری و هدایت و کنترل ساخت و ساز در پیرامون این فضاها در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت .
اشراقی اعلام کرد : طرح ساماندهی 7 میدان اصلی شهر تهران پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و نمایندگان سازمان زیبا سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به نظر کارگروه فنی، از آنجا که بافت شهری میادین مذکور شکل گرفته و امکان مداخله و توسعه فضای باز و عرصه همگانی را به حداقل خود رسانده ، مقررشد بحث های کارشناسی پیگیری  ونتیجه جهت اتخاذ تصمیم نهائی ارائه شود .
 به گفته رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج  ، در این جلسه همچنین دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات تخصصی خود را ارائه کردند  و مقرر شد در جلسه آتی کارگروه فنی این موضوع نهائی و ارائه شود .
همچنین در ادامه این جلسه با تقاضای احداث جایگاه CNG  در محدوده تهرانپارس منطقه 4 با توجه به نظریه های ستاد هماهنگی جایگاه های سوخت رسانی ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران موافقت بعمل آمد .

print