در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران صورت گرفت 1398/5/27 89بازدید

 بررسی ارتقای کیفی میادین وحدت اسلامی و ولی عصر (عج) و احداث جایگاه CNG در تهرانپارس
جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با هدف ارتقای کیفی میادین وحدت اسلامی و ولی عصر (عج) و احداث جایگاه CNG در تهرانپارس با حضور اعضـــاء‌ و مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  تشکیل شـــــــد.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مهندس اشراقی در خصوص این جلسه گفت: در این جلسه طرح ارتقای کیفی میادین وحدت اسلامی و ولی عصر (عج) در دستور کار قرار گرفت و تصمیمات مقتضی بعمل آمد و ادامه کار رسیدگی به سایر میادین به جلسات آتی موکول شد .
 هم چنین دراین جلسه همچنین با احداث جایگاه CNG در زمینی به مساحت 1300 متر مربع واقع در تهرانپارس منطقه 4 موافقت بعمل آمد .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
print