در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران صورت گرفت: بررسی طرح ارتقای کیفی میادین شهر تهران 1398/5/20 109بازدید

جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با هدف بررسی  طرح ارتقای کیفی میادین شهر تهران با  حضور اعضـــاء‌ ، مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  تشکیل شـــــــد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مهندس اشراقی در خصوص این جلسه گفت: میادین شهر تهران ، عرصه های مهم و فضاهای شهری ارزشمندی است که ساخت و ساز در پیرامون و جداره ها بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران نابسامان بوده و مستلزم نگاهی دقیق و همه جانبه با ضوابط ویژه برای ساماندهی و ارتقــــــــــای کیفیت فضایی است.

وی افزود : بر این اساس طرح ســـــــاماندهی میادین حضرت  ولـــــی عصر ( عج) ، انقلاب اسلامی  ، وحدت اسلامی ، محمدیه ، اختیاریه ، خراسان و فردوسی در دستور کار قرار گرفت .

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران گفت : پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و نماینده سازمان زیبا سازی شهر تهران و بحث و بررسی اعضاء و با عنایت به اینکه بافت شهری میادین مذکور شکل گرفته و امکان مداخله و توسعه فضای باز و عرصه همگانی توسط مدیریت شهری به حداقل خود رسیده است در پیشنهاد ارائه شده غالباً بر حفظ وضع موجود تأکید شد.

 بر اساس این گزارش در این جلسه مقررشد ادامه بررسی ها در جلسات آتی کارگروه فنی و کلیات امر در جلسه کمیسیون ماده پنج تشریح شود .

هم چنین  در ادامه جلسه دستورالعمل تدقیق، شناسائی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و اصلاحات بعمل آمده ، مقرر شد  دستورالعمل مذکور در جلسه کمیسیون مورد  بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه مجدداً به کارگروه فنی ارجاع شود.

 

 

 print