در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران صورت گرفت : بررسی دستورالعمل تدقیق ، شناسایی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران 1398/5/12 130بازدید

دستور العمل تدقیق ، شناسایی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران درکارگروه فنی کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران بررسی  شد.


 به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، نهمین جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌، مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  تشکیل شـــــــد.


در این جلسه دستورالعمل تدقیق ، شناسایی و بهره برداری از اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران مورد بررسی  قرار گرفت .
print