در جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهرتهران صورت گرفت تغیـــــیر کاربری 15 ملــــــــــک متعلق به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 1398/2/22 155بازدید


با تشکیل جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران ، موضوع تغیـــــیر کاربری 15 ملــــــــــک متعلق به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در راستای اجرائی شدن احکـــام قانون بودجه سال 97 و 98 کل کشور و آئین نامه اجرائی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابـــط عمومی معاونت شهرسازی  و معماری شهرداری تهران، جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌ ، مهندس سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و  مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران تشکیل شـــــــد.

در این جلسه موضوع تغیـــــیر کاربری 15 ملــــــــــک متعلق به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در راستای اجرائی شدن احکـــام قانون بودجه سال 97 و 98 کل کشور و آئین نامه اجرائی دولت با توضیحات مشاور و نمایندگان آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته مهندس اشراقی مقرر شد  لیست کلیه املاک پیشنهادی و جایگزین به تائید شورای آموزش و پرورش استان تهران رسیده و موارد پیشنهادی شامل اماکنی که در وضع موجود به صورت آموزشی ، فعالند و یا دارای کاربری فضای سبز بوده ، نباشند و مراتب به همراه توجیهات شهرسازی مجدداً ارائه شود .

 در این جلسه هم چنین به اشکالات طرح تفصیلی نیز رسیدگی و برنامه زمان بندی جهت ارائه به دبیرخانه کمیسیون تعیین شد  .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 print