با تشکیل کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج صورت گرفت / رسیدگی به طرح برنامه ریزی مراکز گستره های تجــــاری ، اداری و خدماتی با غلبه سبــــــز و باز و فرهنگی S221 و s222 1397/12/1 178بازدید

 جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج به منظور رسیدگی به طرح برنامه ریزی مراکز و گستره های تجــــاری ، اداری و خدماتی با غلبه سبــــــز و باز و فرهنگی S221 و S222 مورد بحث و بررسی اعضاء  این کمیسیون قرار گرفت .

به گزارش روابـــط عمومی معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران ،جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌ ، مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران  تشکیل شـــــــد.

 بر اساس گزارش دبــــیرخانه کمیسیون مـــاده پنج شهر تهران در این جلسه طرح برنامه ریزی مراکز و گستره های تجــــاری ، اداری و خدماتی با غلبه سبــــــز و باز و فرهنگی S221 و S222 به همراه نقشه های مربوطه ، پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح، مورد بحث و بررسی و رسیدگی اعضاء قرار گرفت .

 

 print