با حضور شهردار تهران در کمیسیون ماده پنج صورت گرفت: تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیر پهنه حفاظت ویژه ( G 323 ) با رویکرد توسعه پایدار 1397/11/17 381بازدید

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج از تشکیل جلسه این کمیسیون و تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیر پهنه حفاظت ویژه ( G 323 )  در محدوده هائی از مناطق 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 21 ، 22 با رویکرد توسعه پایدار خبر داد.


به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، جلسه ساماندهی زیر پهنه حفاظت ویژه ( G 323 ) به ریاست دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و با حضور مهندس هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شـــهر تهران ، خانم دکتر صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی، مهندس گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد .

مهندس اشراقی گفت : زیر پهنه حفاظت ویژه (G323)، حد فاصل بین خط محدوده و حد کالبدی شهر تهران است که  با مساحت تقریبی 1729 هکتار ، محدوده هائی از مناطق 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 21 ، 22 را در بر گرفته و بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر هر گونه ساخت و ساز مسکونی در آن ممنوع بوده و صرفا" به عملکردهای تفریحی ، ورزشــی ، فراغت و گردشگری با غلبه فضای سبز و باز اختصاص یافته و عمدتاً در شمال و شمال غرب تهران قرار دارد.

وی در ادامه تصریح کرد : برای این زیر پهنه مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران ، شهرداری تهران مکلف به تهیه طرح ساماندهی و دستور العمل های مربوطه شده بود که بر این اساس برنامه عملیاتی ساماندهی زیرپهنه حفاظت ویژه با رویکرد توسعه پایدار تهیه شده که در چشم انداز طرح مذکور زیر پهنه حفاظت ویژه ، میراث طبیعی و اصلاح کننده ساختار اکولوژیک شهر تهران برای پایداری و پایایی اکولوژیک و تداوم بخش سازمان فضائی آن بوده و هم چنین ایجاد ساختار بهینه ، پایدار و سلامت اکولوژیک ، حفظ و ارتقاء کیفیت و ارزش های بالای اکولوژیکی اراضی و احیاء و ترمیم اراضی حفاظت ویژه به عنوان عناصر اصلی ایجاد سامانه فضای سبز و باز شهری ، از اهداف کلان طرح می باشد.

وی افزود : پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و با عنایت به اصلاحات و تأیید کارگروه فنی ، با طرح پیشنهادی مشتمل بر نقشه ها و ضوابط و مقررات مربوطه موافقت بعمل آمد .


مهندس اشراقی هم چنین  گفت : در ادامه این  جلسه  بررسی در خصوص مجتمع مسکونی باغ بهشت به مساحت 9 هکتار واقع در منطقه 2 شهرداری تهران  صورت گرفت که پس از توضیحات شهردار منطقه مقرر شد با رعایت آراء شورای اسلامی شهر تهران ، کمیسیون های ماده صد و هفت و اصول شهرسازی مبنی بر تأمین سرانه ها ، دسترسی و حرایم قانونی و پس از تأیید کار گروه فنی ، مجدداً پرونده جهت تصمیم گیری نهائی به کمیسیون ارائه شود .

وی گفت : در ارتباط با موضوع پرونده محدوده 511  هکتاری مصوب سال 88 کمیسیون ماده پنج در شهرداری منطقه 22، پس از توضیحات شهردار این منطقه ، مقرر شد معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شهرداری منطقه ، گزارشی از اقدامات انجام شده در ارتباط با آن ارائه کنند.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج  هم چنین یادآور شد که در انتهای این  جلسه با عنایت به اینکه در سنوات اخیر به دلیل کثرت ابلاغ مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، شورای اسلامی شهر تهران ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخش نامه ها و دستورالعمل های حوزه معاونت شهرسازی  و معماری شهرداری تهران ، ضوابط و مقررات یکپارچه طرح تفصیلی شهر تهران مستلزم  بازبینی ، مداقه و اصلاح مقتضی است با پیشنهاد کارگروه فنی مبنی بر الزام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به ارائه دفترچه جدید ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر موافقت بعمل آمد تا ضمن یکپارچگی و شمولیت کامل احکام و ضوابط و مقررات با توجه به جوانب مختلف آن ، زمینه جهت اجرای صحیح منویات شهرسازی ، تکالیف و نهایتاً رضایت شهروندان تهران فراهم شود .


 

 

 

 

 

 

 

 print