در کمیسیون ماده پنج بررسی شد: توسعه جایگاه سوخت در تقاطع بزرگراه های شهید همت و شهید ستاری 1397/11/7 124بازدید

توسعه جایگاه سوخت در تقاطع بزرگراه های شهید همت و شهید ستاری درجلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

 به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌ و دکتر خسرو آبادی شهردار منطقه 5 و مهندس آخوندی سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ، به مدیریت مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران تشکیل شد.

 بر اساس خبر دبــــیرخانه کمیسیون مـــاده پنج شهر تهران در این جلسه به موضوع توسعه جایگاه سوخت واقع در تقاطع بزرگراه های شهید همت و شهید ستاری و همچنین موارد کاربری آموزشی از سوی شهرداری های مناطق 5  و 1 رسیدگی و تصمیم مقتضی بعمل آمد .
print