ساماندهی زیر پهنه حفــــاظت ویژه (G323) با هدف رویکرد توسعه پایـــــــدار در محــــــدوده هائی از مناطق 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 21 و 22 1397/10/8 249بازدید

جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با هدف رسیدگی به پروژه برنامه عملیاتی ساماندهی زیر پهنه حفــــاظت ویژه (G323) و با رویکرد توسعه پایـــــــدار در محــــــدوده هائی از مناطق 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 21 و 22 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور مهندس فرزانه صادق مالواجرد مدیر کل شهرسازی و طرحهای شهری و به مدیریت مهندس علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج  و سایر اعضاء تشکیل شد.

در این جلسه ادامه رسیدگی به پروژه برنامه عملیاتی ساماندهی زیر پهنه حفــــاظت ویژهG323)   (با رویکرد توسعه پایـــــــدار در محــــــدوده هائی از مناطق 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 21 و 22 در دستور کار قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد؛ و مقرر شد قبل از نهائی شدن نظریه کار گروه فنی در کمیسیون ماده پنج مطرح شود.

print