تصویب طرح های مجموعه یکصد واحدی محله سیروس و ساماندهی میادین بهارستان و منیریه 1397/7/25 64بازدید

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج:
طرح های مجموعه یکصد واحدی محله سیروس و ساماندهی میادین بهارستان و منیریه کمیسیون  ماده پنج تصویب شد
 به گزارش روابط عمومی  معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران ،جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست مهندس افشانی شهردار تهران و با حضور اعضاء ، ‌مهندس هاشمی رفسنجانی ریاست محترم شورای اسلامی  شهر تهران،  دکتر حناچی معاون شهرسازی و معماری‌  و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در خصوص  مصوبه این جلسه  گفت :    پروژه احیاء سازی بافت فرسوده تاریخی محله سیروس و الگوسازی فضاهای مسکونی نو ، با توجه به شرایط اجتماعی منطقه ی مورد مطالعه در دستور کار قرار گرفت .
مهندس اشراقی در ادامه افزود :  محله سیروس از جنوب با خیابان مولوی ، از شمال با خیابان پانزده خرداد از غرب با خیابان مصطفی خمینی و از شرق با خیابای ری ارتباط دارد . براین اساس  سازماندهی کالبدی مجموعه نیز با محوریت احیاء روحیه تاریخی بافت محله در نظر گرفته شده و کوی ها و گذرها ، حیاط های مرکزی و مرکز محله عناصری ویژه در نظــــــام فضائی مجموعه قرار گرفته است .
وی با اشاره براینکه  محدوده پروژه مشتمل بر 54 پلاک بوده و مساحت آن در حدود یک هکتار است گفت :   در میان چهار گزینه ارائه شده  ، گزینه نهائی که در آن ایده های طراحی با سازماندهی مجموعه با استفاده از واحـــــــــدهای مدولار (لگو) ، استفاده ازالــــــگوهای واحـــــدهای همســــــایگی، حفظ خط آسمان محله ، حفظ جـــــــداره های با ارزش ، تـــــــراس – حیاط و حفظ امنیت  در درون و محدوده سایت از طریق کنترل و نظارت بر
مسیرها ارائه شده ، مورد انتخاب قرار گرفت.
وی  در ادامه افزود : طرح ارائه شده در دو بخش مسکونی (شمال محدوده ) و خدمات پشتیبان سکونت (جنوب محدوده) احداث شده و تراکم کل ساختمانی 157% و در چهار طبقه روی زیرزمینها اجراء میشود .

 وی تصریح کرد :  در این جلسه  پس از توضیحات نماینده شرکت بازآفرینی شهری ، مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه 12، از طرح مجموعه که با رویکرد تحول و نوسازی در بافت با ارزش تاریخی شهر تهران تهیه گردیده موافقت بعمل آمد و مقرر شد علاوه بر سطوح خدماتی پیشنهادی ، عرصه آموزشی حداقل به مساحت یکهزار متر مربع در محله سیروس تامین و اجرائی شده ، ضمنا کمبود خدمات در محدوده محله تامین و هزینه اجرای گذرها و خدمات به عهده وزارت راه و شهـــرسازی قرار گیرد و پلاکهای واجد ارزش در طرح ، حفاظت و مرمت شود.
* برسی طرح ارتقای کیفی میادین بهارستان و منیریه
 گفتنی است در ادامه این  جلسه طرح ارتقای کیفی میادین بهارستان و منیریه مورد بحث و بررسی حاضران جلسه قرار گرفت .
 اشراقی گفت  :  در طرح ارتقای کیفی میدان بهارستان به منظور حفظ و نگهداشت از ارزشهای تاریخی و فرهنگی ، ابنیه واجد ارزش تاریخی در محدوده اقدام میدان ، تثبیت شده و حرکت پیاده در میدان تقویت و ساماندهی شده و حرکت سواره با هدف کنترل و تحدید ، آرام سازی شده است .
وی افزود : حفظ یکپارچگی منظر شهری این  میدان و با رعایت حریم های تاریخی امنیتی ( حریم مسعودیه و مجلس شورای اسلامی ) مد نظر قرار گرفت  و هم چنین  حوزه عمل  در عرصه ای به وسعت 28 هکتار و مشتمل بر 133 قطعه است .
 وی توضیح دادکه  در طرح ارتقای کیفی میدان منیریه نیز  ساماندهی حرکت پیاده از طریق ایجاد و توسعه حوزه های پیاده در جبهه شرقی و غربی میدان و کاربری وفعالیت های مجاز به استقرار در میدان به صورت مجموعه ای متشکل از فعالیت و سکونت است که حوزه عمل این طرح عرصه ای به وسعت  8/3 هکتار و مشتمل بر 60 قطعه است .

 وی تاکید کرد :  این دو طرح پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح ، شهرداران مناطق 11 و 12 و نمایندگان سازمان زیباسازی شهرتهران پس از بحث و بررسی مبسوط اعضاء و با عنایت به اصلاحات بعمل آمده توسط کارگروه فنی ، مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد  با توجه به اهمیت ایستگاههای مترو در میادین ، پیش بینی لازم  در این خصوص بعمل آمده و طرح اصلاحی با هماهنگی سازمان میـــــــــراث فرهنگی ، معاونت شهــــــــــرسازی و با همکاری معاونت حمل و نقــــل ترافیک ارائه شود .
 وی بیان داشت :در این جلسه هم چنین  در خصوص کاربری های آموزشی تثبیت شده در طرح تفصیلی بحث و بررسی لازم بعمل آمد و مجددا تاکید شد که  صرفا اشکالات موجود در این خصوص قابل رسیدگی بوده و کاربریهای آموزشی در طرح تفصیلی حفظ شده و مواردی که بر اثر اشتباه طرح تفصیلی بوجوده آمده  و یا دارای کاربری آموزشی غیر مرتبط با وزارت آموزش و پرورش است  ، در کارگروه رسیدگی و نتیجه  در  جلسات آتی ارائه شود.
رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج هم چنین  در خصوص پرونده ارسالی از سوی شهرداری منطقه یک و توافق 70% جهت اجراء پارک عمومی و 30% به صورت مسکونی  گفت : مقرر شد پس از تعیین تکلیف ضوابط باغات توسط شورای اسلامی شهر تهران و سایر مراجع ذیصلاح به تقاضا رسیدگی شود  ضمنا مقرر شد کمیسیون ماده هفت سازمان بوستانها  و فضای سبز شهر تهران در خصوص ماهیت ملک ها ( باغ یا غیر باغ ) اظهار نظر کند  و براین اساس  از انجاییکه حفظ یا تغییر طرح تفصیلی از جمله وظایف کمیسیون ماده پنج شهر تهران  است  لذا اصلاحات لازم در رای صورت گیرد .

print