در جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست دکتر قالیباف صورت گرفت / 1395/9/22 964بازدید

 تصويب کليات طراحي اراضي قلعه مرغي (باغشهر ولايت )

جلسه کميسيون ماده پنج شهر تهران با حضور معاونين وزارتخانه ها و سازمانهاي عضو ، مهندس پشمچي زاده معاون شهرسازي و معماري  و مهندس اشراقي رئيس دبيرخانه کميسيون ماده پنج به رياست دکتر قاليباف شهردار تهران تشکيل شد.
مهندس اشراقي رئيس دبيرخانه  کميسيون ماده پنج با بيان اينکه  محدوده طرح با وسعت 265 هکتار در محدوده شهرداري منطقه 19 واقع شده و در سنوات گذشته به عنوان پادگان قلعه مرغي شناخته شده گفت: اولين فرودگاه رسمي کشور در سال 1301 هجري شمسي در اين محدوده احداث گرديده که ساختمان هاي مراقبت پرواز ،آشيانه هاي قديمي و دو باند اصلي شمالي- جنوبي و شرقي- غربي از مهمترين مستحدثات موجود اين محدوده به شمار مي آيند .
اشراقي گفت : ارتقاء حيات طبيعي و اکولوژيک شهر تهران ، حفظ و توسعه اراضي بوستان ولايت،توليد فضائي غرور آفرين و هويت مند براي معرفي تهران در سطوح بين المللي ، توسعه عدالت اجتماعي و کاهش فاصله دوقطبي شمال و جنوب ،توليد فضائي امن،ايمن و خاطره انگيز، ارتقاء تاب آوري شهرتهران به ويژه در شرايط بحران و تأمين منافع اقتصادي پايدار و بلند مدت از اهداف کلان اين طرح مي باشد.
وي با اظهار اينکه طراحي مجموعه به صورت 4 دروازه و محوطه مرکزي بوده که با سطوح عملکردي تعيين شده و فضاهاي مورد مداخله در قالب 4 باغ سبز و باز بزرگ که بخش شمالي مجموعه پهنه تاريخ و تمدن، بخش شرقي پهنه دانائي و دانش،بخش جنوبي پهنه عرفان و حکمت و بخش غربي مجموعه در قالب پهنه فرهنگ و ادب مي باشد گفت: در زير پهنه هاي آن مي توان به تالار شهر ،سالن هاي همايش ، باغ هاي اقامتي ،بيمارستان فوق تخصصي سرطان ،مسجد جامع ،مرکز گفتگوي اديان،باغ گياه شناسي،بازار و راسته هاي تجاري ،موزه علوم ،باغ فرهنگ و ... اشاره کرد.
اشراقي در ادامه افزود : برنامه ريزي فضائي و تدوين الگوي ملي طراحي اراضي قلعه مرغي در جلسه گذشته کميسيون و اين جلسه با توضيحات مشاور تهيه کننده طرح و بحث و بررسي مبسوط اعضاء مورد رسيدگي قرارگرفت و مقرر شد در طراحي و ساخت مجموعه توجه بيشتري به مقولات ميراث فرهنگي و معماري ايراني- اسلامي با رويکرد غلبه فضاهاي خدماتي ، فرهنگي،زيست محيطي و گرشگري و تاريخي صورت گرفته و زير ساخت هاي لازم در طراحي در مواقع بروز شرايط بحراني در نظر گرفته شده و اين پروژه ضمن لحاظ آن به عنوان يک نماد ملي پاسخگويي به کليه ابعاد و مقياس هاي مختلف از محلي تا بين المللي در آن لحاظ شده و حداکثر ارتفاع مستحدثات 25متر وسطح اشغال  10% و تراکم 30% تعيين گرديد و طرح مذکور جهت تصويب نهايي به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ارسال ،سپس با اعلان عمومي و فراخوان متخصصين براي طراحي از طريق مسابقه به فرصتي براي آينده شهر تهران تبديل گردد.
در ادامه جلسه طرح توسعه و ساماندهي پوسته اراضي فوقاني محور راه آهن تهران- تبريز مورد رسيدگي واقع و با توجه به مباحث صورت گرفته مقرر شد در جلسه آتي ارائه تا تصميم مقتضي به عمل آيد.print