Login .:. 12/05/2019 - پنجشنبه 14 آذر 1398
نمایش اخبار

سلیمی خبر داد: از اول مرداد ماه ملاک عمل صدور پروانه ضوابط و مقرارت طرح تفصیلی جدید خواهد بود


سرپرست اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه، اعلام کرد صدور پروانه از اول مرداد ماه براساس ضوابط و مقرارت طرح تفصیلی جدید  ابلاغی انجام می شود .

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حامد سلیمی سرپرست اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه گفت: با عنايت به تأكيدات شهردار تهران و معاون شهرسازي و معماری شهرداري تهران در راستاي هوشمندسازي فرايند صدور پروانه ساختماني از اول مرداد ماه براساس ضوابط و مقرارت طرح تفصیلی جدید ابلاغی، ملاک عمل خواهد گرفت .

 وی در توضیح این اقدام افزود : برای کلیه درخواست های صدور پروانه که از تاریخ 1/5/98 و بعد از آن در سامانه شهرسازی ثبت می شود مفاد بندهای 5-2 ، 7-2 ، 5-8 ، 6-3 ،11-4 و 36-16  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران ملاک محاسبه افزایش تراکم، طبقه، میزان سطح اشغال زیرزمین ها و .... خواهد بود .

سلیمی تصریح کرد : در خصوص بند 11-4 برای قطعات با وسعت 3 برابر حداقل اندازه قطعه، یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر در نظرگرفته مي شود و جمله :"متقاضی محترم چنانچه درخواست شما احداث بنا به صورت تماماً مسکونی می باشد، سطح اشغال حداکثر 50% و طبقه تشویقی نیز صرفاً جهت قطعات با وسعت 5 برابر حداقل مساحت قطعه متناسب با زیرپهنه وقوع ملک لحاظ می شود." در دستور نقشه املاک های واقع در پهنه M  چاپ و به رويت مالكين و ذينفعان رسانده خواهد شد؛ وی افزود: مسئولین صدور پروانه مناطق وظیفه کنترل و اعطای طبقه تشویقی را در حالت یاد شده دارند.


سرپرست اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه با اشاره براینکه  کلیه درخواست های صدور پروانه ،تخریب و نوسازی که از تاریخ 1/5/1398 و بعد از آن در سامانه شهرسازی ثبت می شود گفت :  صرفاً امکان ثبت مقادیر (بناي مورد درخواست) منطبق بر دستور نقشه معتبر در آیتم های سطح اشغال مجاز به تفکیک طبقات ، تعداد کل طبقات مجاز و تراکم ساختمانی مجاز جهت مهندس طراح میسر است .

وی تأکید کرد : اين موضوع به منزله كاهش تعداد و يا سطح اشغال طبقات نبوده و در راستاي ضابطه مند نمودن بيش از پيش فرآيند صدور انواع پروانه ساختماني به اجرا درخواهد آمد .


 سلیمی افزود : هم چنین در کلیه درخواستهای تغییر نقشه ثبت شده از تاریخ 1/5/1398 و بعد از آن بیشینه سطح اشغال مجاز به تفکیک طبقات تعداد کل طبقات مجاز و تراکم ساختمانی مجاز پروانه معتبر قبلی و دستور نقشه صادره ملاک عمل خواهد بود .

وی یاد آورشد : املاکی که قبل از تاریخ یاد شده (1/5/98) در سامانه شهرسازی ثبت درخواست کرده اند  و در حال حاضر داراي درخواست جاري براي دريافت پروانه ساختماني بوده و همچنين دارای تسویه حساب قطعی و تأییدیه وصول سیستمی عوارض تا پایان 31/6/98 می باشند از شمول بندهای فوق الذکر مستثنی می گردند. لازم به ذكر است فرصت تعيين شده به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.


print