ورود به سایت .:. 03/23/2019 - شنبه 3 فروردين 1398
نمایش اخبار

مدیرکل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه منصوب شدبا حکم  دکتر پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران  مهندس رضا عباسی به عنوان مدیرکل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه  منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،  در حکم  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به مهندس رضا عباسی آمده است :
هدايت ساخت و ساز و شكل گيري شهر، در پرتو ضوابط و مقررات شفاف و روزآمد خواهد بود. در وظيفه هاي شهرداري تهران از دير باز صدور پروانه مايه انسجام بخشي و كنترل پذيري فرايند شكل گيري شهر بوده است. با عنايت به نظر كميسيون انتصابات  و با توجه به تجارب ارزنده شما و دقت وامانت داري تان به عنوان مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه منصوب مي شويد.دستيابي به اهداف زير با تلاش شما مورد انتظار است.

 شفاف سازي ضوابط و مقررات ملاك عمل و اطلاع رساني آنها به مردم نظارت مستمر بر صدور پروانه ، روند پرونده ها در مناطق و دقت در رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماريهمكاري مجدانه با معاونان شهرسازي و معماري مناطق و روان سازي گردش كارها انعكاس كاستي هاي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، جمع آوري ، ارزيابي و انتقال آن به اداره كل شهرسازي و طرح هاي شهري براي بازنگري و اصلاح نيل به صدور پروانه و گواهي ساختمان به صورت الكترونيك با همكاري ساير نهادهاي موثراميد است در سايه پشتيباني خداوند مهربان از فرصت پيش آمده براي خدمت به شهروندان و شهرداري تهران بيشترين بهره را ببريد.


print