ورود به سایت .:. 03/23/2019 - شنبه 3 فروردين 1398
نمایش اخبار

با اعلام مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران؛ امكان ويرايش بناي مجاز پرونده هاي شهرسازي به مناطق تفویض شد


به منظور تسريع و تسهيل در امر خدمت رساني و افزايش رضايت شهروندان ،ايجاد امكان ويرايش بناي مجاز پرونده هاي شهرسازي به معاونين محترم شهرسازي و معماري مناطق 22گانه تفويض گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندس رضا عباسی مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: معاونین شهرسازی و معماری مناطق 22 گانه به عنوان سفیران مورد اطمینان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و بر اساس وظایف ذاتی این سمت لازم است در صورت ضرورت و در چارچوب شرح وظايف خود، ضمن رعايت نمودن كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري، ضمن بررسي موضوع براساس پروانه معتبر وانواع گواهيهاي صادره، نسبت به فراهم نمودن امكان ويرايش بناي مجاز پرونده هاي شهرسازي مذكور از طريق جدول استثنائات در سامانه شهرسازي اقدام نمايند.

وی با اشاره به روند طولانی و وقت گیر احصاء و ثبت بنای مجاز در سیستم دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران، گفت: متاسفانه به رغم این که وظیفه بررسی کامل مدارک و مستندات قانونی بناها بر عهده مناطق بوده است اما اختیار و اجازه  امكان ويرايش بناي مجاز پرونده هاي شهرسازي برای مناطق وجود نداشت و لازم بود طی مکاتبات در بازه زمانی طولانی با اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ، اجازه ثبت و یا ویرایش بناي مجاز پرونده هاي شهرسازي را کسب و پس از آن به مأمور بازدید دفاتر خدمات الکترونیک اعلام نمایند.

عباسی با تأکید بر این که احصاء بناهای مجاز فقط با تکیه بر بررسی دقیق مدارک و مستندات قانونی بنا ها و یا مسئولیت معاون شهرسازی و معماری مناطق صورت میگیرد و هرگز کسی نمی تواند هیچ بنایی را به اختیار و سلیقه شخصی خود مجاز اعلام نماید، گفت: در روند سابق مراجعان تنها با مأموران بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک در تماس بوده و امکان داشت این تصور به وجود آید که بر اثر پیگیری و لطف مأمور بازدید بنای مذکور مجاز اعلام شده و در این خصوص مفسده ای صورت گیرد.

وی با اشاره به طولانی شدن روند کار در صورت  بررسی کار 22 منطقه در اداره کل  تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه گفت: به منظور تسريع و تسهيل در امر خدمت رساني و افزايش رضايت شهروندان در حال حاضر ترتيبي اتخاذ گردید تا دراسرع وقت دسترسي به كد 4 موارد خاص موجود در جدول استثنائات سامانه شهرسازي با عنوان "اديت بناي مجاز توسط بازديد" دراختيار معاونين شهرسازي و معماري مناطق 22گانه ، قرار گیرد  و پس از این ايجاد امكان ويرايش بناي مجاز پرونده هاي شهرسازي به معاونين محترم شهرسازي و معماري مناطق 22گانه تفويض گردد.

وی با تأکید بر این که وجود فاصله بین صف و ستاد اداری باعث ایجاد مفسده در نظام اداری میگردد و اصلاح این فاصله قطعاً نتیجه بخش خواهد بود، گفت: توهین رسمی احدی از همکاران بازنشسته معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در شبکه های اجتماعی و رسانه ها به کارشناسان و مقامات شهرداری تهران  بدون داشتن هیچ گونه مسئولیتی در شهرداری تهران می تواند پیگرد قانونی به دنبال داشته باشد و شایسته است این شخص یا هر شهروند دیگری چنانچه پیشنهادی دارند ، پیشنهادات خود را به این اداره کل ارسال نمایند .

 

print