تاریخ : 1397/6/4 تعداد بازدید : 419 print

از سوی مدیر کل حریم شهر تهران ؛ سیاست ها و استراتژی صیانت و حفاظت از حریم اعلام شد

image


 در دومین جلسه کمیته صیانت از حریم شهر تهران ، مدیر کل حریم شهر تهران سیاستهای جدید این اداره کل را با رویکرد صیانت از حریم، حفاظت فعال و کنترل موثر با نگاه مشارکتی ابلاغ کرد .

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،دومین جلسه کمیته صیانت از حریم شهر تهران به ریاست مدیر کل حریم و با حضور معاونین اداره کل حریم و مدیران حریم مناطق برگزار شد.

در این جلسه مهندس محمد محمد دوست مدیرکل حریم شهر تهران سیاستهای جدید این اداره کل را ابلاغ و با اشاره به نگاه مدیریت شهری به موضوع مهم حریم پایتخت گفت: حریم شهر تهران به عنوان نمادی از  شان و منزلت  شهر تهران و هاله  تنفسی  از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی مولفه های صیانت از حریم را  توسعه فضای سبز و بار عمومی  با کارکرد تفرجگاهی، تفریحی و گردشگری  در پیرامون شهر تهران بیان کرد و گفت: ایجاد و تقویت مولفه های ارزشمند معاصر و باز زنده سازی الگوها، نمایه ها و سیمای حریم شهر تهران  اعم از فرهنگی ، طبیعی و کالبدی  با حفظ  هویت زیستی  و انسجام بخشی  به حریم شهر تهران مد نظر قرارگرفته است.

وی  همچنین  پیشگیری از توسعه  حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ، امنیتی و نقش آن ، ضرورت حفاظت از محیط زیست برای تحقق توسعه پایدار  حریم شهر تهران  را بخشی دیگری اقدامات برای صیانت از حریم عنوان کرد.

مدیر کل اداره حریم در خصوص مولفه  حفاظت فعال از حریم نیز گفت: زمینه سازی  برای  طرح ها و پروژه ها در جهت تحقق اهداف منطبق و همراستای طرح ها با  بهره گیری از مکانیزم های بروز و تسهیل و تسریع  در تصویب و اجرای آنها، جلب سر مایه گذاری و مشارکت های مردمی در راستای گسترش فضای سبز و امکان تفرجگاهی در حریم شهر تهران، حفاظت از اراضی حریم  به منظور تعبیه نقاط امن و مقاوم برای شهروندان تهرانی  در برابر انواع مخاطرات  و سوانح  در در حریم شهر تهران  از مولفه های اصلی حفاظت فعال از حریم است.

محمد دوست  در توضیح کنترل موثر در صیانت از حریم گفت: آموزش واطلاع رسانی عمومی در کلیه سطوح ، بهره گیری  از کلیه  پتانسیل  های موجود دستگاه های متولی و مرتبط در امور حریم به منظور برخورد جدی و همه جانبه و بدو ن اغماض  با هر گونه تخلف  و ساخت و ساز در حریم  و جلو گیری  از هرگونه فعل و انفعال غیر رسمی و غیر قانونی و برخورد با تمامی متخلفین  اعم از حقیقی و حقوقی ، دولتی و غیر دو لتی از جمله مولفه های کنترل موثر است.


وی در خصوص رویکرد مشارکتی و استفاده از پتانسیل های و ظرفیت های موجود برای  حفاظت از حریم خاطرنشان کرد: در این بخش از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و NGOها به منظور حفاظت و صیانت از حریم استفاده خواهد شد.


محمد دوست  تعامل و هماهنگی با کلیه دستگاه های مربوطه  در جهت ایجاد طرح های مشارکتی، استفاده از ظرفیت های  بالقوه  شورای اسلامی شهر و روستا در جلو گیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر در مجاورت رو ستاها  را  از مباحث دیگر رویکردهای مشارکت در حفظ عرصه های حریم عنوان کرد.


login