تاریخ : 1396/10/16 تعداد بازدید : 268 print

در جریان بازدید مدیرکل حریم شهرتهران صورت گرفت ؛ ارزیابی و بررسی کارشناسی موضوعات و مشکلات روستاهای امام زاده داودد

image


مدیرکل حریم به همراه معاونین این اداره کل از روند اجرای پروژه های عمرانی در حریم منطقه5 بازدید و مسایل و مشکلات روستاهای امام زاده داودد را مورد بررسی کارشناسی قرار داد. این بازدید در راستای صیانت از عرصه های حریم  و فعالیت های مجاز  در حریم  از  روستاهای  امام زاده داوود(ع) صورت گرفت.

  به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران ، در این بازدید دکتر حسین خانلری در جریان  پروژه های پیشنهادی در خصوص توسعه روستاهای امام زاده داوود(ع) قرار گرفت و با حضور در جلسه مشترک با دهیاران و اعضاء شورایاری روستاهای امام زاده داوود(ع)، رندان، کیگا و...  به بررسی و نیاز سنجی توسعه روستا ها این بخش پرداخت.

 همچنین در این بازدید و نشست ، موضوعات و پروژه های عمرانی پیشنهادی سال آتی و همچنین آسیب شناسی روند اجرایی پروژه های عمرانی در سال 95 و 96 در حریم منطقه 5 پرداخته  مورد رصد و بررسی کارشناسی قرار گرفت .
.login