تاریخ : 1396/5/22 تعداد بازدید : 789 print

دومین جلسه طرح ساختاری حریم شهر تهران برگزار شد

image

شصت و دومین جلسه کمیته فنی پروژه های اداره کل حریم با موضوع بررسی مستندات مرحله دوم " طرح ساختاری حریم شهر تهران" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران : شصت و دومین جلسه کمیته فنی پروژه های اداره کل حریم با موضوع بررسی مستندات مرحله دوم " طرح ساختاری حریم شهر تهران " در محل اداره کل حریم ، با حضور خانلری مدیر کل و کارشناسان اداره کل حریم ، مهندسین مشاور نقش جهان پارس مشاور تهیه کننده طرح ، کلیه مهندسین مشاور طرف قرارداد اداره کل حریم ، کارشناسان دستگاه نظارت و اساتید دانشگاهی صاحب نظر در محل اداره کل حریم برگزار گردید.

در این جلسه مدیر کل حریم ضمن تاکید بر اهمیت طرح ساختاری حریم بعنوان سند فرادست و ملاک عمل حریم شهر تهران نسبت به تسریع در تهیه اسناد دستورات مقتضی را صادر کردند.

خانلری طرح ساختاری حریم شهر تهران را بعنوان سند فرادست در ارتباط با احیاء و صیانت از حریم راهگشا عنوان کرد .


login