03/23/2019 - شنبه 3 فروردين 1398
Menu
1396/10/26 223بازدید
بازديد مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران از خانه جلال آل احمد و سيمين دانشور

مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران با هدف حمايت از لزوم باز زنده سازی خانه های مشاهیر و بزرگان و پاسداشت منزلت نویسندگان به عنوان پایه های فرهنگ و هنر در جامعه، از خانه جلال آلِ احمد و سيمين دانشور بازديد به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران اين بازديد كه با حضور حسين خليل آبادي عضو محترم شوراي اسلامي شهر ، مديران شهرداري منطقه يك و شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران صورت گرفت،  بر لزوم ترویج ارزش ها و اندیشه های نخبگان هنر و ادبیات،توسعه فضاهای فرهنگی به مثابه منشأ اثرگذاری در جامعه، زنده نگه داشتن وجوه تاریخی زندگی هنرمندان در خدمت تاریخ هنر و ارتقای سطح عمومی فرهنگ تأكيد داشت.|

گفتني است منزل مسکونی جلال آل احمد و سیمین دانشور در حدود سه سال پيش به تملک شهرداری تهران درآمده و به همت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی مرمت قرار گرفت و احيا آن پايگاهي مستحكم را براي شعر و ادبيات داستاني ايران زمين ايجاد نمود.rating print بازگشت