03/23/2019 - شنبه 3 فروردين 1398
Menu
1396/10/26 223بازدید
بازديد معاون وزیر راه و شهرسازی از دفتر مدیریت بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، دكتر حامد مظاهریان معاون وزير مسكن و ساختمان از پروژه ها و ساختمانهاي مجموعه تاريخي شهر تهران بازديد به عمل آورد.

در اين بازديد پس از ارائه گزارشي مبسوط از سوي دكتر علي محمد سعادتي مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران در خصوص ارتقاي كيفيت زندگي در مركز تاريخي شهر تهران، معاون وزير مسكن و ساختمان از منطقه تاريخي شهر تهران بازديد ميداني به عمل آورد.

وي ضمن اشاره بر لزوم حفظ هويت محله اي نقاط مختلف در مركز تاريخي شهر تهران در برنامه هاي اجرايي، بر ضرورت حفظ و بازنمايي الگوهاي اصيل ساختمان و مسكن در برنامه ها و فرآيند بازنگري طرح تفضيلي شهر تهران تأكيد كرد و خواستار توجه جدي به اين الگوها در سياستها و اسناد فرادستي شد.

موضوع تدوين برنامه اي در جهت بهره برداري مناسب از بناهاي واجد ارزش در اطراف ساختمانهاي سكونت به منظور پشتيباني بهتر از محله هاي سكونت تاريخي از جمله موضوعات ديگري بود كه در اين بازديد مورد تأكيد قرار گرفت.
rating print بازگشت