نمایش خبر

نمایش خبر

با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با سازمان نظام مهندسی استان تهران و دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ، از ابتدای تیرماه .


مهندسین شاغل دراستان تهران ، برای ثبت نام درسایت سازمان نظام مهندسی استان تنها تا پایان خردادماه مهلت دارند.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران ، مجیدکریمیان اقبال ، مدیرکل اداره معماری و ساختمان ، با اعلام  این خبر گفت : با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با سازمان نظام مهندسی استان تهران و دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ، از ابتدای تیرماه ، تنها افرادی مجاز به نظارت بر ساخت و سازها هستند که در سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران ثبت نام کرده باشند.

وی افزود : درهمین راستا از تمامی مهندسین درخواست می شود تا با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی www.tcei.ir نسبت به ثبت نام دربخش سامانه " ارجاع کار نظارت " این سایت اقدام کنند.

به گفته وی، برای اطلاع رسانی هرچه گسترده تر، درمهلت باقی مانده ، برای تمامی مهندسین ناظر دردو مرحله پیامک هایی درهمین زمینه ارسال خواهد شد.

شایان ذکر است که درحال حاضر بیش از 40  هزار مهندس ناظر در لیست سامانه " ارجاع کارنظارت " قرار داشته ، مجاز به نظارت برساخت و سازهای صورت گرفته  در تهران به عنوان "مهندس ناظر " می باشند. تعداد مشاهده : 2501
1391/3/13