آرشیو تصاویر

بسیج معاونت شهرسازی و معماری

دیدار با خانواده شهدا

نشست کارگروه طراحی شهری کلانشهرها

روز جهانی شهرسازی

نکوداشت اولین سال اجرای طرح تفصیلی جدید

جلسه نظارت و حمایت ستادی مناطق 22 گانه

صبحگاه نیروهای شرکت شهربان و حریم بان

رونمایی از طرح تفصیلی

اداره کل معماری و ساختمان

دیدار با اعضای جدید شورای شهر

جلسه هماهنگی تدقیق نقشه های طرح تفصیلی