آرشیو تصاویر

بازدید ها


بسیج معاونت شهرسازی و معماری

دیدار با خانواده شهدا

روز جهانی شهرسازی

نکوداشت اولین سال اجرای طرح تفصیلی جدید

جلسه نظارت و حمایت ستادی مناطق 22 گانه

نشست کارگروه طراحی شهری کلانشهرها

صبحگاه نیروهای شرکت شهربان و حریم بان

رونمایی از طرح تفصیلی

دیدار با اعضای جدید شورای شهر

جلسه هماهنگی تدقیق نقشه های طرح تفصیلی