روابط عمومی و امور بین الملل


بسیج معاونت شهرسازی و معماری

معارفه در معاونت شهرسازی و معماری


عکس های برگزیده شهر تهران

تقدیر از کارشناسان نمونه سال 94

معاونت شهرسازی و معماری ( متفرقه)

بازدید ها

دیدار با اعضای جدید شورای شهر

تقدیر از پرسنل محترم معاونت شهرسازی