بازدید ها

بسیج معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازی و معماری ( متفرقه)

نکوداشت اولین سال اجرای طرح تفصیلی جدید

جلسه نظارت و حمایت ستادی مناطق 22 گانه

نشست کارگروه طراحی شهری کلانشهرها

بافت های فرسوده

رونمایی از طرح تفصیلی

دیدار با اعضای جدید شورای شهر

جلسه هماهنگی تدقیق نقشه های طرح تفصیلی