شرح وظایف واحد بودجه و اعتبارات

-         كنترل و نظارت در تهيه، تنظيم، تغيير و اصلاح بودجه ساليانه و بودجه متمم معاونت شهرسازي و معماري؛

-         كنترل و نظارت بر تخصيص اعتبارات عمراني و جاري و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات معاونت شهرسازی و معماری و واحدهای تابعه؛

-         نظارت بر حسن هزینه کرد صحيح اعتبارات عمرانی و جاری ادارات کل شهرسازي و معماري و واحدهاي تابعه و بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهاد اصلاح بودجه واحدهاي تابعه؛

-         تهيه گزارش انحرافات از بودجه و برنامه­هاي ابلاغي و ارائه گزارش عملكرد؛

رنگ پس زمینه:
 
الگوی پس زمینه:
اعمال تغییرات CSS فقط از طریق مدیر سایت امکان پذیر می باشد