معرفی معاون شهرسازی و معماری

مهندس پژمان پشمچی زاده

 • - کارشناس امور مهندسی آب منطقه ای غرب ( اداره کل امور آب استان کرمانشاه)
 • - مدیر امور آب شهرستان صحنه (آب منطقه ای غرب - اداره کل امور آب استان کرمانشاه)
 • - مدیر امور مهندسی آب منطقه ای غرب ( اداره کل امور آب استان کرمانشاه)
 • - مجری تونل و سد مخزنی زاگرس و مطالعات سد های مخزنی و شبکه های آبیاری زهکشی استان کرمانشاه
 • - مجری تامین آب شرب شهرهای مرزی پاوه – نوسود – سومار –جوانرود –قصر شیرین و خسروی
 • - مدیر مطالعات طرح های انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه – سد مخزنی تنگ سرخ –انتقال آب کشکان به دشت های لرستان
 • - معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 17 تهران
 • - معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5 تهران
 • - مدیر کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان های شهرداری تهران
 • - شهردار منطقه 7
 • - شهردار منطقه 3
 • - شهردار منطقه 5