شرح وظایف دبیرخانه کمیسیون شوراها

از مهمترین وظایف این شورا می توان دریافت در خواستها و اطلاع رسانی برای پیشنهاد طرحهای مطرح شده و پیگیری مصوبات اشاره نمود.

-         هماهنگی در تصمیم گیری و تصمیم سازی و تنظیم مفاد مصوبات جلسات مدیریتی معاونت شهرسازی و معماری از طریق تشکیل دبیرخانه های ذیربط (کمیسیون شهرسازی ، نظارت و حمایت ستادی مناطق، کمیته ارزیابی طرح های توسعه و عمران شهر تهران، شورای اطلاع رسانی معاونت شهرسازی و معماری، شورای مدیران، شورای معاونین شهرسازی و معماری مناطق و ...) ؛

-         اخذ آمار، بررسی، کنترل و جمع بندی اطلاعات فعاليت­ها و اقدامات صورت گرفته از واحدهاي تابعه معاونت شهرسازي و معماري مناطق 22گانه شهرداري تهران و ارائه به مدیران ارشد؛

رنگ پس زمینه:
 
الگوی پس زمینه:
اعمال تغییرات CSS فقط از طریق مدیر سایت امکان پذیر می باشد