جلسات و مناسبت ها

تقدیر از پرسنل محترم معاونت شهرسازی

شورای معاونین مناطق 22 گانه شهرداری تهران

جلسات کمیسیون ماده پنج شهر تهران

کمیته ارزیابی طرح های توسعه و عمران


تقدیر از کارشناسان نمونه سال 94

شورای مدیران معاونت شهرسازی و معماری

معارفه قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری

کنترل پروژه ادارات کل

بازخوانی شهر تهران


غرفه معاونت در نمایشگاه کتاب


جلسه کمیته تخصصی شبکه معابر


معارفه مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

کمیته راهبری از طرح ها و پروژه ها


تقدیر از بانوان همکار در روز زن


پله نوردی در برج میلاد


معارفه مشاور و مدیر دفتر مرکزی حراست


کمیته فنی حریم شهر تهران

نشست سیاستگذاری مسابقه طراحی شهری

عکس های برگزیده شهر تهران