جلسات و مناسبت ها

تقدیر از پرسنل محترم معاونت شهرسازی

شورای معاونین مناطق 22 گانه شهرداری تهران

جلسات کمیسیون ماده پنج شهر تهران

کمیته نظام مهندسی


تقدیر از کارشناسان نمونه سال 94

شورای مدیران معاونت شهرسازی و معماری

جلسات اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری


غرفه معاونت در نمایشگاه کتاب


جلسه کمیته تخصصی شبکه معابر


کمیته راهبری از طرح ها و پروژه ها


تقدیر از بانوان همکار در روز زن


پله نوردی در برج میلاد


معارفه در معاونت شهرسازی و معماری


اداره کل حریم شهر تهران

کمیسیون ماده صد

عکس های برگزیده شهر تهران