مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : سید صباح الدین متقی

سوابق تحصیلی :

2- دانشجوی دکترای مدیریت شهری
1- فوق لیسانس مدیریت گرایش تحول

دوره های آموزشی :

ردیف
شغل یا مسئولیت
1
طراحی و مقاوم سازی ( fixing ) در کشورهای آلمان – ژاپن – مالزی
2
دوره پیشرفته ict - مخابرات ایران
3
مدیریت و مهندسی ارزش - مخابرات ایران

مسئولیتها در شهرداری تهران :

1
مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد
2
مدیر کل معماری ساختمان
3
مدیر کل حریم

مسئولیتها خارج از شهرداری :

1
مدیر کل فنی مهندسی مخابرات ایران
2
مشاور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
3
مجری طرح های ساختمانی شرکت مخابرات ایران
4
مسئول دفتر فنی و نماینده استانداری تهران در فرمانداری شمیرانات
5
مشاور وزارت ارشاد
6
مسئول تبلیغات و بسیج نیروی انسانی ستاد جنگ وزارت مسکن و شهر سازی
7
مسئول هسته گزینش وزارت مسکن و شهر سازی

login