ورود به سایت .:. 04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398
تماس با ما
Text/HTML کمينه

اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه

آدرس

خیابان کریمخان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - نرسیده به طالقانی - کوچه مینوشهر - ساختمان شماره 3 شهرداری تهران - طبقه 3

تلفن : 96026280

کد پستی : 1586984816