ورود به سایت .:. 05/28/2016 - شنبه 8 خرداد 1395

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران خبر داد :

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران خبر داد :

جلسه بررسی "طرح مجموعه بیمارستانی دکتر شریعتی و پردیس دانش و سلامت در منطقه22" بر گزاری شد جلسه بررسی "طرح مجموعه بیمارستانی دکتر شریعتی و پردیس دانش و سلامت در منطقه22 " با حضور کارگروه فنی کمیسیون ...
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی