ورود به سایت .:. 05/27/2015 - چهارشنبه 6 خرداد 1394

ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید

ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید

جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانهای عضو ، مهندس چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران، مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیس...
آرشیو اخبار معاونت...
بررسی ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر تهران

بررسی ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر تهران

ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی شهر تهران در کمیسیون ماده پنج مورد رسیدگی قرار گرفت
آرشیو اخبار معاونت...
طرح عمران ،توسعه و ساماندهی دره حسنک در کمیسیون ماده پنج تصویب شد

طرح عمران ،توسعه و ساماندهی دره حسنک در کمیسیون ماده پنج تصویب شد

جلسه کمیسیون ماده 5 شهرتهران روز دوشنبه 24 آذرماه 93 با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانهای عضو، مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیب...
آرشیو اخبار معاونت...
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

دراین جلسه آقایان مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به تشریح موارد پرداختند./
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی