ورود به سایت .:. 07/06/2015 - دوشنبه 15 تير 1394

((تصویب دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلی شهرتهران))

((تصویب دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلی شهرتهران))

  جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانها ی عضو، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی ومعماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف...
آرشیو اخبار معاونت...
رویکرد مدیریت و تولی گری یکپارچه همراه با مشارکت صاحبان اراضی و باغات و توسعه و تملک در محدوده باغات کن تصویب شد

رویکرد مدیریت و تولی گری یکپارچه همراه با مشارکت صاحبان اراضی و باغات و توسعه و تملک در محدوده باغات کن تصویب شد

جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانهای عضو، مهندس چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی ومعماری و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده...
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی