ورود به سایت .:. 02/12/2016 - جمعه 23 بهمن 1394

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران خبر داد :

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران خبر داد :

جلسه بررسی "طرح مجموعه بیمارستانی دکتر شریعتی و پردیس دانش و سلامت در منطقه22" بر گزاری شد جلسه بررسی "طرح مجموعه بیمارستانی دکتر شریعتی و پردیس دانش و سلامت در منطقه22 " با حضور کارگروه فنی کمیسیون ...
آرشیو اخبار معاونت...
تصویب طرح مجموعه فرهنگی –رفاهی بانک صنعت و معدن در دارآباد

تصویب طرح مجموعه فرهنگی –رفاهی بانک صنعت و معدن در دارآباد

صویب طرح مجموعه فرهنگی – رفاهی بانک صنعت و معدن در دارآباد در محدوده شهرداری منطقه یک
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی