ورود به سایت .:. 10/06/2015 - سه شنبه 14 مهر 1394

بازدید اعضاء کارگروه فنی از مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

بازدید اعضاء کارگروه فنی از مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

نمایندگان فنی سازمانها و وزارتخانه های عضو جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران به همراه مهندس آقایی مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج روز سه شنبه ...
آرشیو اخبار معاونت...
((تصویب دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلی شهرتهران))

((تصویب دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلی شهرتهران))

جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانها ی عضو، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی ومعماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف ش...
آرشیو اخبار معاونت...
تصویب کاربری های خدماتی شهرک صدف در محدوده  شهرداری منطقه یک

تصویب کاربری های خدماتی شهرک صدف در محدوده شهرداری منطقه یک

جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانها ی عضو،  مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی ومعماری و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف شهردار تهران ...
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی