ورود به سایت
.:. 03/03/2015 - سه شنبه 12 اسفند 1393

بررسی ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر تهران

بررسی ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر تهران

ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی شهر تهران در کمیسیون ماده پنج مورد رسیدگی قرار گرفت
آرشیو اخبار معاونت...
طرح عمران ،توسعه و ساماندهی دره حسنک در کمیسیون ماده پنج تصویب شد

طرح عمران ،توسعه و ساماندهی دره حسنک در کمیسیون ماده پنج تصویب شد

جلسه کمیسیون ماده 5 شهرتهران روز دوشنبه 24 آذرماه 93 با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانهای عضو، مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیب...
آرشیو اخبار معاونت...
برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

دراین جلسه آقایان مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به تشریح موارد پرداختند./
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی