ورود به سایت .:. 12/22/2014 - دوشنبه 1 دي 1393

برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

برگزاری جلسه كميسيون ماده پنج شهر تهران در روز دوشنبه 15-02-1393

دراین جلسه آقایان مهندس نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به تشریح موارد پرداختند./
آرشیو اخبار معاونت...
مراسم تکریم و معارفه رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد و طی آن مهندس علی اشراقی سکان هدایت این کمیسیون را در اختیار گرفت.
آرشیو اخبار معاونت...
برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 24-10-1392

برگزاری جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج در تاریخ سه شنبه 24-10-1392

دراین جلسه طرح ساماندهی اراضی فوقانی تونل رسالت - حد فاصل بزرگراه آفریقا تا خیابان اسد آبادی و ساماندهی اراضی ناحیه صنعتی شمال منطقه 20 تهران طرح گردید.
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی