ورود به سایت .:. 11/25/2015 - چهارشنبه 4 آذر 1394

تصویب طرح مجموعه فرهنگی –رفاهی بانک صنعت و معدن در دارآباد

تصویب طرح مجموعه فرهنگی –رفاهی بانک صنعت و معدن در دارآباد

صویب طرح مجموعه فرهنگی – رفاهی بانک صنعت و معدن در دارآباد در محدوده شهرداری منطقه یک
آرشیو اخبار معاونت...
بازدید اعضاء کارگروه فنی از مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

بازدید اعضاء کارگروه فنی از مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

نمایندگان فنی سازمانها و وزارتخانه های عضو جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران به همراه مهندس آقایی مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری و مهندس اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج روز سه شنبه ...
آرشیو اخبار معاونت...
((تصویب دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلی شهرتهران))

((تصویب دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلی شهرتهران))

جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانها ی عضو، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی ومعماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف ش...
آرشیو اخبار معاونت...

مهندس علی اشراقی