محمد علی نجفیدوره : از سال 1396 تا کنون

شهردار وقت تهران

دکترای ریاضی دانشگاه M.I.T آمریکا

محمد باقر قالیبافدوره : از سال 1384 الی 1396

مدت زمان : 144 ماه

دکترای جغرافیای سیاسی

علی سعیدلودوره : سال 1384

سرپرست موقت شهرداری تهران

دکترای مدیریت استراتژیک

محمود احمدی نژاددوره : از سال 1382 الی 1384

مدت زمان : 26 ماه

دکترای مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل ترافیک

محمدحسن مقیمیدوره : از سال 1381 الی 1382

چهار ماه سرپرستی شهرداری تهران

کار‌شناسی ارشد مکانیک

کار‌شناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

محمدحسن ملک مدنیدوره : از سال 1380 الی 1381

مدت زمان : 10 ماه

 

مرتضی الویریدوره : از سال 1378 الی 1380

مدت زمان : 32 ماه

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

غلامحسین کرباسچیدوره : از سال 1368 الی 1377

مدت زمان : 108 ماه

علوم ریاضی دانشگاه تهران

حوزه علميه قم

سید مرتضی طباطبائی دوره : از سال 1366 الی 1368

مدت زمان : 16 ماه

 

محمدنبی حبیبیدوره : از سال 1362 الی 1366

مدت زمان : 44 ماه

کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

 

حسین بنکدار دوره : سال 1362

مدت زمان : 4 ماه

 

محمدکاظم سیفیان دوره : از سال 1361 الی 1362

مدت زمان : 9 ماه

کارشناسی ارشد معماری

اولین مدیرعامل بنیاد مسکن انقلاب

غلام حسین دلجودوره : از سال 1360 الی 1361

مدت زمان : 13 ماه

دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

سید کمال الدین نیک روشدوره : از سال 1359 الی 1360

مدت زمان : 7 ماه

دکترای برق دانشگاه امیرکبیر تهران

سید رضا زواره ایدوره : سال 1359

مدت زمان : کمتر از 1 ماه

کارشناس حقوق قضایی

محمد توسلی حجتیدوره : از سال 1357 الی 1359

مدت زمان : 24 ماه

فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران