معاون فنی و مهندسی

مشخصات فردی :

مازیار یوسفیان

سوابق تحصیلی :

لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی سال 64

فوق لیسانس طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی سال77

سوابق پژوهشی و آموزشی :

مؤلف جزوه آموزشی مهندسی و پشتیبانی در فرآیند مدیریت بحران

مدرس دوره آموزشی کوثر 3 ( مدیریت بحران برای مدیران ارشد مناطق 22 گانه شهرداری )

مدرس دوره آموزشی غدیر ( مدیریت بحران جهت مدیران ارشد استانهای کشور )

سوابق حرفه ای :

کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

همکاری با مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام بعنوان مشاور مهندسی سال 68

همکاری با سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری سال 71

همکاری با مهندسین مشاور پیدار بعنوان مدیریت پروژه مجتمع های آموزشی طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی اعم از تجاری ، درمانی ، آموزشی ، اداری و مسکونی از جمله مدیر پروژه طراحی مجتمع بیمارستانی 120 تخت خوابی ایلام و طراحی داروخانه شبانه روزی و بخش هایی از بیمارستان خاتم الانبیاءتهران و طراحی مجتمع آموزشی آباده و طرحهای توسعه شهری قرچک و میبد .

سوابق خدمتی :

خدمت در سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس آموزش و پرورش استان تهران سال 56

خدمت در دفتر فنی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی سالهای 59 الی 61 خدمت در ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده روستایی جهاد سازندگی سالهای 61 تا 65 و 66 تا 72 با سمت ریاست بخش طراحی مهندسی – سرپرست کارگاه های ساختمانی و دبیر ستاد برنامه ریزی برنامه 5 ساله دوم مسکن

مدیریت پروژهای ساختمانی استانهای شمالی کشور در اداره کل مهندسی ساختمان بانک ملت سال 72 تا 73

خدمت در واحد کنترل مضاعف حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران سال 76 تا 77

معاون فنی و عمرانی شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه وابسته به بنیاد مستضعفان سال 77 تا 78

همکاری و خدمت در اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران سال 78با سمت معاون اداره کل و نماینده فنی در مناقصات

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک وقت شهرداری تهران سال 81

معاون آموزشی و مشارکت های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران سال 78 تا 88

معاون فنی و مهندسی اداره کل حریم شهرداری تهران سال 88 تا91

مشاور شهردار منطقه 21 شهرداری تهران سال 91 تا 93

معاون فنی و مهندسی اداره کل حریم شهرداری تهران از سال 93 تا کنون

login