سرپرست معاون هماهنگی و نظارت

مشخصات فردی:

حمید اسد بیگی

سوابق تحصیلی:

کاردانی معماری – کارشناسی معماری – کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست – دانشجوی دکترای محیط زیست ( برنامه ریزی ) دانشگاه تهران

سوابق اجرایی :

ناظر عالی پروژه ممیزی شهر تهران (سال 87-88 )

معاون فنی ممیزی منطقه 8 ( سال 88-89 )

کارشناس تدوین ضوابط و صدور پروانه ( سال 89 -90 )

عضو کمیته تدقیق طرح تفصیلی شهر تهران (سال 90 -91 )

کارشناس مسئول سامانه 1888 اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه ( سال 90-91 )

کارشناس فنی و مهندسی ( سال 92-93 )

رئیس اداره مهندسی معاونت فنی و مهندسی ( سال 94 تاکنون )

دبیر کمیته صیانت از حریم شهر تهران ( سال 95 تاکنون )

مدیر پروژه تدقیق مرز حریم شهر تهران (سال 94 الی 96 )

مدیر پروژه راه اندازی سامانه های هوشمند در حریم شهر تهران (سال 95 تاکنون )

مسئول عملیات حوزه مقاومت بسیج معاونت شهرسازی و معماری (سال 94 تا کنون )

رئیس مرکز مانیتورینگ حریم شهر تهران (سال 94 تا کنون )

عضو کار گروه فنی و تخصصی حریم شهر تهران (سال 94 تا کنون )

معاون اجرایی و ارزیابی عملکرد (حکم داخلی) ( سال 95 تا کنون )

تشویقات:

اعطای تقدیر نامه توسط معاون شهرسازی و معماری ( سالهای 94- 95)

اعطای تقدیر نامه توسط مدیر کل حریم ( سالهای 93-94-95 )

سوابق علمی و پژوهشی :

طراحی موزه معاصر ایران ( پایان نامه کارشناسی )

تاثیرات بلند مرتبه سازی بر جزیره حرارتی شهر تهران ( پایان نامه کارشناسی ارشد )

مقاله ضرورت توسعه ميان افزا در مديريت زمين پايدار در حريم شهر تهران ( چاپ شده دردو ماهنامه شهرنگار )

عضو کمیته علمی همایش صیانت از حریم دانشگاه امیر کبیر (همایش سال 1394 )

دارنده مدرک افتخاری معماری سبز از دانشگاه گوتبرگ سوئد ( سال 1389 )

عضو کارگروه فنی و تخصصی حریم شهر تهران (از سال 94 تا کنون )

کسب مقام برتر و سخنرانی در کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری (چاپ مقاله در پایگاه استنادی جهان اسلامISC  در سال 1396 )

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران (از سال 92 تا کنون )

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های معماری و شهرسازی (سالهای 92-93-94-95 )

login