مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : محمد محمددوست

سوابق تحصیلی :

1- فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
2- دانشجوی فوق لیسانس مدیریت شهری از دانشگاه علوم تحقیقات

سوابق اجرایی ، تجربی و مدیریتی :

ردیف
شغل یا مسئولیت
سالهای تصدی
محل خدمت
1
مدیر کل حریم شهرداری تهران
1397 تا کنون
معاونت شهرسازی و معماری
2
مشاور- رئیس هیئت مدیره شرکت یادمان سازه
1389 تاکنون
معاونت فنی و عمران
3
مشاور در امور خدمات شهری - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت
88-86
معاونت امور مناطق
4
قائم مقام شهردار و سرپرست معاونت امور شهری و فضای سبز - سرپرست شهردار
86-84
شهرداری منطقه 21
5
جانشین شهردار و معاون امور شهری و فضای سبز
84-83
شهرداری منطقه 14
6
مشاور معاونت امور مناطق
83-82
معاونت امور مناطق
7
معاون امور شهری و فضای سبز
82-81
شهرداری منطقه 4
8
معاون اجرایی سازمان بازیافت و تبدیل مواد
81-80
سازمان بازیافت و تبدیل مواد
9
قائم مقام مدیرعامل شرکت پیام رسا
79-78
شرکت پیام رسا
10
معاون حمل و نقل و ترافیک - معاون امور شهری و فضای سبز - جانشین - سرپرست شهردار
78-75
شهرداری منطقه 15

login