معاونت هماهنگی و نظارت

- تهيه و ارائه گزارشات ، نارسائيها در اجراي ضوابط ،مقررات، بخشنامه و دستورالعملها مربوط به حفظ وصیانت از حریم شهر تهران .
– نظارت بر اجراي دستور العملهاي حقوقي و قضايي به منظور صيانت از حریم شهر تهران در حوزه مسئوليت واگذاري به منظور حفظ وصیانت از حریم شهر تهران .
- اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق .
- ایجاد هماهنگی بین ادارات سازمانها ونهادهای ذیمدخل در امر حفظ وصیانت از حریم شهر تهران .
- دریافت برنامه های کلان شهرداری درکلیه زمینه های مرتبط با فعالیت های نواحی و برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب آنها و تهیه استانداردها و معیارهای مختلف کار ونظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات ، برنامه ها و خط مشی های ابلاغی در نواحی دارای حریم .
- پیگیری و هماهنگی لازم در انجام نظارت های دوره ای مناطق در حوزه حریم .
- تشخیص و تایید صلاحیت در انتصاب مسئول ارشد حریم مناطق .
- پیگیری جهت اجرای مصوبات کمیته اجرایی حریم شهر تهران .
- تحت وب نمودن كليه خدمات ارائه شده در راستاي استفاده شهروندان و ارگانهاي مرتبط .
- ارتقاء مستمر دانش و اطلاعات حرفه اي کليه پرسنل شاغل در واحدهاي مختلف شرکت.
- ارائه برنامه های آموزشي، همايش ها و سمينارهاي لازم در حوزه هاي مرتبط با شرح وظایف اداره کل حریم .
- نظارت بر اجراي دستور العمل ها و ضوابط حریم و همچين صدور پروانه ساختماني و ... به منظور حصول اطمينان از نحوه اعمال ضوابط و مقررات .
- مطالعه و رسيدگي به مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي حریم به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور
- بررسي و نظارت بر تنظيم و اجراي توافقات با شرکتهای حریم بان همچنین نظارت عالیه برعملکرد این شرکتها در مناطق .
- نظارت بر اجراي آراء كميسيون ماده صد مربوط به املاک واقع در حریم به منظور حصول اطمينان از اجراي مصوبات .
- ایجاد هماهنگی و پیگیری به منظور انجام مصوبات شورای حریم و نظارت دوره ای در حریم مناطق .
- جمع آوری اطلاعات جامع مناطق دارای حریم به صورت مکانیزه و طبقه بندی و مستندسازی اقدامات .
- ارائه طرحها و نظرات اصلاحي در زمينه بهبود پيشبرد فعاليتهاي حریم .
- انجام تحقيقات و بررسي به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز در زمینه تخلفات ساختمانی در حریم.
- ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سازماني در كليه سطوح با ارگانهاي برون سازماني در جهت پيشبرد اهداف نظارتي و مديريتي حريم .
- ايجاد هماهنگي با مطبوعات ، صداو سيما ، خبرگزاري ها و انجام مقدمات لازم جهت برگزاري مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني ونظارت بر اجراي برنامه هاي روابط عمومي .
- تنظیم برنامه ها، سمینارها، کنفرانس ها، بازدیدها و اداره امور آنها با همکاری روابط عمومی معاونت شهر سازی و معماری .
- پاسخگویی به مکاتبات ، شکایات و همچنین تهیه توضیحات به مکاتبات، شکایات و مطالب منتشره در مطبوعات .
- مطالعه جراید و استخراج مطالب مربوط به واحد جهت ارائه به مدیر کل و ارائه توضیح یا پاسخ های لازم حسب ضرورت .
- برنامه ریزي، سازماندهی و نظارت بر اجراي برنامه هاي بخشهاي مختلف مانند به روز نمودن تبلیغات ، چاپ پوستر و پلاکارد و بروشور ، انتشارات ، اطلاع رسانی ، پاسخگویی ، افکارسنجی ، در ارتباطات مردمی و تکریم ارباب رجوع ، تشکیل بانک اطلاعات مرتبط ، سایت اینترنتی و وفعال نمودن پورتال .
- تهیه و تنظیم اخبار و گزارشها از فعالیتهاي اداره کل و ارسال آن جهت چاپ در نشریات و رسانه هاي گروهی با هماهنگی مسئولین ذیربط .
- ارائه هرگونه راهکار مناسب در راستای تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت سازمان با رویکرد ارتقای بهره‌ وری.
- مشارکت و تبادل اطلاعات در برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی با واحد مرتبط براساس اهداف سازمانی به منظور ارتقاء دانش تخصصی .
- راهنمايي و ارشاد كاركنان معاونت مربوطه در زمينه مشاغل مورد تصدي و امور محوله .
- برنامه ريزي و انجام مطالعات مستمر به منظور شناخت فرآيندها و روش هاي انجام كار ، مهندسي مجدد ، تجزيه و تحليل و طراحي سيتم ها ، اصلاح و استاندارد سازي آنها در اداره كل
- نظارت بر حسن اجراي فرآيندها ، روش هاي ابلاغي و بررسي ميزان آنها در مناطق و اداره كل
- سياست گذاري ، برنامه ريزي و اجراي طرح هاي سيستماتيك و بهنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي حريم
- اندازه گيري و بررسي ميزان بهره وري اداره كل و مناطق و ارائه گزارشات تخصصي به منظور تصميم سازي براي ارتقاء سطح بهره وري
- تهيه و تدوين گزارشات تحليلي از نتايج ارزيابي عملكرد مناطق حريم و اداره كل به ساير ارگانها و سازمانهاي حاكميتي و نظارتي
- برقراری سیستم online با ارگانها ي ذيمدخل در امور حريم از جمله جهادكشاورزي ، بنياد مسكن ، منابع طبيعي ، استانداري و ...
- توليد اطلاعات پايه و مكاني در جهت ارتقاء سيستم هاي موجود و در صورت نياز طراحي سيتم هاي مكاني بنا به نياز اداره كل
- ثبت سيستمي كليه مصوبات كميته ها و كميسيون هاي تخصصي حريم و رصد سيستمي اجراي فرايند انها
- اجراي مديريت يكپارچه كنترل حريم در مناطق حريم شهر تهران و سازمانهاي مرتبط با راه اندازي سيتم هاي مركز مانيتورينگ
- تحليل ، طراحي و راه اندازي ستاد فرماندهي كنترل هوشمند حريم با نصب دوربين هاي كنترلي
- مطالعات ، تحليل و استفاده از تكنولوژي هاي بروز در جهت حفظ و صيانت از اراضي حريم
- طراحي ورودي ها ، خروجي ها و استاندارد سازي مناسب در كليه مراحل فعاليت مركز مانيتورينگ
- نظارت هوشمند بر جمع آوري اطلاعات و رصد تصويري حريم توسط كاربران اداره كل و مناطق
- شناسايي و مطالعه نقاط پر خطر در حريم از حيث ساخت و ساز هاي غير مجاز و مديريت بحران و تحت پوشش قرار دادن آن توسط دوربين هاي كنترل هوشمند و ساير ادوات طراحي شده
- كنترل و ضبط كليه فرايندهاي صورت پذيرفته تصويري و راديويي در مركر مانيتورينگ
-اعلام ماموريت هاي ويژه به مناطق داراي حريم و اوامر زير مجموعه و رصد سيتمي آن از ابتداي ماموريت تا انتها
- حفظ و نگهداري و پشتيباني فني از كليه سيستم هاي موجود از جمله دوربين هاي نظارت تصويري و اداوات نظارتي ديگر با همكاري سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات
- تحليل گزارشات و ماموريت هاي صورت پذيرفته به صورت روزانه و تهيه گزارشات كيفي براي مديريت
- ساير اوامر مديريتي و ماموريت هاي واصله در مواقع بحران و شرايط خاص به وقوع پيوسته تهیه بانک اطلاعاتی و تهیه نسخ پشتیبان .
- بررسي و ارزيابي عملكرد حوزه حریم مناطق در بازه های زمانی 4، 6، 8 ماهه ویکساله با هدف رفع موانع ومشکلات و ضعف ها و تقویت و کارامد تر نمودن نواحی مذکور .
- رصد کلیه فعل وانفالات مربوط به اراضی واملاک واقع در حریم به صورت سیستماتیک (مانیتورینگ) واعلام موارد به مسئولین مربوطه به منظور حفظ وصیانت از حریم شهر تهران .
- ارزیابی و کنترل عمکرد مناطق در راستای حفظ وصیانت از حریم شهر تهران .
- راهنمايي و ارشاد كاركنان معاونت مربوطه در زمينه مشاغل مورد تصدي و امور محوله .

login