• برگزاری جلسه هم اندیشی رسیدگی به تعارضات سرزمینی و تداخلات مرزی حریم شهرتهران با شهرستان های همجوار
 • با تاکید شهردار تهران ، مرحله اول طرح نگهداشت شهر به اجرا درآمد .
 • معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در غم از دست دادن همکار به سوگ نشست
 • چالش ها و راهکارهای قانونی حوزه شهرسازی و معماری مناطق مورد نقد و بررسی قرار گرفت
 • بيست و هشتمين جلسه كميته تخصصي بررسي طرح هاي معماري مساجد برگزار گردید
 • انتصاب معاون معماری و نما در اداره کل معماری و ساختمان
 • تأیید طرح مجموعه فرهنگی ،خدماتی و مسکونی دائره المعارف بزرگ اسلامی
 • بررسی طرح مجموعه فرهنگی-رفاهی بانک صنعت و معدن در کمیسیون ماده 5
 • گالری تصاویر

 • همایش ها

 • بازرسی

 • همایش کوهنوردی

 • نمایشگاه تخصصی