تاریخچه


شهرداری تهران، سازمانی است غیر دولتی که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده گرفت. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید . ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر تهران انتخاب می‌شود . شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده قائم مقام شهردار در آن منطقه می‌باشد . طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری آقای غلامرضا نیک‌پی تدوین شد و طرح تفصیلی شهر تهران در تاریخ 2/12/1390 در زمان شهرداری آقای دکتر محمد باقر قالیباف و معاون شهرسازی ومعماری آقای دکتر هیربد معصومی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.
تحولات سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی و پدیده های ناشی از پیشرفت شگرف تکنولوژی عصر حاضر مسائل و مشکلاتی شتابزده در زندگی شهری و ساختار شهرسازی شهرها و اداره امور آن ایجاد کرده که شهرنشینان از یک طرف و مسوولان اداره شهرها و مشخصاً شهرداری مربوط و در راس آن مسوولین شهرسازی و معماری از طرف دیگر ناچار از آن هستند که سهم بزرگی از وقت و فکر و خلاقیت خود را صرف چاره جویی و حل و فصل مشکلات شهری و طراحی و هدایت ساخت و ساز آن نمایند. ضمن اینکه چون شهر و شهرنشینی نقش اساسی در زندگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی افراد درون یک کشور دارند ،توجه دولتها و مسوولین به مسائل شهر از جمله به ساخت و ساز و معماری آن نیز توسعه روزافزونی یافته است.شکل ظاهر ، نحوه و ساختار ساخت و ساز یک شهر ،ترکیب جمعیت و نحوه اداره یک شهر نه تنها وضع زندگی و میزان رفاه و آسایش مردم شهرنشین را تحت تاثیر قرارمیدهد ،بلکه ارتباط و پیوند محکمی که از طریق نقل وانتقال جمعیت ،مبادله کالا . تبادی ایده ها و عقاید بین مردم شهر و روستا موجود است زندگی مردم روستاها را نیز بیش از حد تصور تحت تاثیر شرایط و عوامل موجود در شهر قرار می دهد ،لذا مشاهده میشود که وضعیت یک شهر از هر لحاظ از جمله ظواهر و نحوه شهرسازی ومعماری آن تاثیر موثری در نحوه زندگی و دهسازی و معماری روستاها نیز دارد چرا که به سادگی میتوان پذیرفت ،شهر که واحدی اجتماعی ،سیاسی اقتصادی ،فرهنگی است ارکان مهم مملکتی برروی آن استوار گردیده و اداره می شود.به عبارتی دیگر شهر در عین حال که قطعه زمین است که قسمتی از اجتماع بشری را در دامان خود جای می دهد،ماشین عظیمی است که نیروههای گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی یک کشور را به فعالیت واداشته است و به آنها روح کار و تلاش ، خلاقیت و بهسازی و همبستگی می بخشد و لذا کسانی که در اداره امور و مشخصا در شکل گیری شکل ظاهر و ساخت و ساز آن صاحب مسوولیت بوده و سهیم هستند اگر به ساختمان، ساختار ماهوی و قواعد هدایت کننده ساخت و ساز آن ناآشنا ،کم دقت و بی توجه باشند فی الواقع زمینه ساز بروز مشکلات عدیده و جبران ناپذیر آتی گردیده اند.
با ذکر این مقدمه کوتاه که هدف از تاکید براهمیت و تاثیر بدون انکار شهر و شهرنشینی در روند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها می باشد، می پردازیم به تشریح و تبیین اهداف شهرداری تهران در رابطه با شهرسازی و معماری شهر تهران در قالب وظایف معاونت شهرسازی ومعماری و ادارات کل تابعه آن و ارائه نمودار ایده آل همسو با این وظایف.